Polityka prywatnosci

Polityka Prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych i prywatności dla użytkowników strony internetowej www.ekoakta.pl

Ochrona danych

Cieszymy się, że interesują Państwa oferowane przez Ekoakta usługi i produkty. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona własnej prywatności podczas odwiedzania stron internetowych jest dla Państwa ważna, dlatego też ochronę danych osobowych naszych użytkowników traktujemy poważnie. Zależy nam, aby wiedzieli Państwo, jakie dane zapisujemy i jak je wykorzystujemy. Niniejsza polityka prywatności przybliży Państwu nasze działania mające na celu ochronę danych naszych użytkowników.

Anonimowe zbieranie danych

Użytkownicy mają możliwość odwiedzania naszej witryny bez podawania swoich danych. Nasza strona śledzi i gromadzi informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy internetowego, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie, czy strony Ekoakta odwiedzane przez użytkownika. Informacje te wraz z datą odwiedzin i czasem pobytu na stronie poddawane są analizie na wewnętrzne potrzeby statystyczne w celu opracowania działań reklamowych, analizy ruchu na stronie oraz lepszego dostosowania naszej witryny do potrzeb użytkowników. W trakcie tego procesu użytkownik pozostaje anonimowy, a profile użytkowe z wykorzystaniem pseudonimów nie są generowane. Pozyskiwanie, przetwarzanie i zabezpieczanie przez nas danych osobowych użytkowników witryny w celach reklamowych następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam z własnej woli, np. poprzez wypełnienie formularza lub przesłanie wiadomości e-mail w celu zamówienia produktów lub usług, przekazania zapytania lub prośby o dostarczenie materiałów. Dane te przechowywane i przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi takiego zgłoszenia, przesłania informacji o produktach i usługach lub też wykonania usługi; mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom w ramach koncernu Rhenus. Rhenus gwarantuje, że przekazywane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Użytkownicy mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych – w tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail na wskazane na naszej stronie adresy e-mail. Gwarantujemy, że dane osobowe naszych użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będą tego wymagały odrębne przepisy prawa lub też uzyskana zostanie stosowna zgoda danego użytkownika.

Zastosowanie cookies

Korzystamy z plików typu cookies w celu poprawy jakości struktury i treści naszego serwisu internetowego oraz w celu zapewnienia możliwe najdogodniejszej nawigacji po stronach. Wykorzystujemy ponadto pliki zwane session cookies, których czas działania ogranicza się do czasu pobytu użytkownika na stronie. Mają one na celu zapisanie informacji o przeglądanych w trakcie odwiedzin treściach, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu. Po opuszczeniu naszej strony lub nie użytkowaniu jej przez określony czas, pliki te są automatycznie usuwane.

Pliki cookies nie mogą uszkodzić komputera użytkownika, a zatem nie stanowią zagrożenia takiego jak wirusy czy programy wyłudzające. Użytkownik sam zarządza ustawieniami dotyczącymi plików cookie – służy do tego funkcja Pomocy w przeglądarce, gdzie można zezwolić na zapisywanie cookies, zablokować je, podejrzeć lub usunąć.

Prawa użytkowników

Na żądanie użytkownika Rhenus udzieli informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące danego użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Rhenus. Jednakże w sytuacji, gdy okaże się, mimo naszych starań zapewnienia poprawności i aktualności danych, że przechowywane dane są niepoprawne, na żądanie użytkownika dokonamy ich aktualizacji. Na potrzeby wykorzystania danych osobowych konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika. Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to zgody proszeni są o powiadomienie nas o tym fakcie w dowolnej formie, abyśmy mogli takie dane zablokować lub usunąć.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, które jako pliki tekstowe umieszczane są na komputerze użytkownika w celu dokładniejszej analizy wykorzystania witryny. Informacje generowane przez pliki cookie (w tym adres IP rozdzielony ostatnim oktetem przed ich zapisaniem przy wykorzystaniu metody „_anonymizeIp()”) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się na terenie USA. Google wykorzystuje te informacje do analizy wykorzystania witryny przez użytkownika, opracowania raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronach dla operatorów i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące Google przepisy prawne, lub też jeśli podmioty te dokonują przetwarzania danych w imieniu Google. Google nie kojarzy adresu IP z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Użytkownik ma prawo odmówienia zastosowania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednakże należy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji możliwe jest, iż pełna funkcjonalność strony nie będzie dostępna. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Google w sposób i w celach, o których mowa powyżej. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zastosowanie wtyczek Facebook

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych („Wtyczki") sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Wtyczki te oznaczone są logotypem Facebook lub informacją dodatkową „Wtyczka społecznościowa Facebook". Po wywołaniu dowolnej strony internetowej naszego koncernu, na której umieszczone zostały takie Wtyczki, przeglądarka dokona bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook. Zawartość takiej Wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do wykorzystywanej przeglądarki i w ten sposób dołączona do danej strony. Poprzez takie powiązanie Wtyczek Facebook otrzymuje informacje o tym, że dany użytkownik wszedł na stronę internetową Ekoakta. W sytuacji, gdy użytkownik taki jest zalogowany na portalu Facebook, Facebook może automatycznie powiązać taką wizytę z kontem użytkownika. W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje interakcji z takimi Wtyczkami, np. poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię to” lub dodanie komentarza, informacje takie zostaną przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do firmy Facebook i tam zapisane. Informacje o celu i zakresie zbieranych danych oraz ich późniejszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości zmian w zakresie ochrony sfery prywatnej użytkownika znajdują się na stronie Facebook. W sytuacji gdy użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie o nim informacji przez Facebook za pośrednictwem naszych stron internetowych, zalecamy wylogowanie się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron.

Kontakt z administratorem strony

W przypadku pytań dotyczących powyższej polityki prywatności lub też metod przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt, także w przypadku ewentualnych zapytań o dane, skarg lub zażaleń.

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 66

05-830 Nadarzyn

tel.: 22 331 2 331

email: info.data@pl.rhenus.com

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej:

Sposób na optymalizację kosztów, podniesienie sprawności i bezpieczeństwa obiegu dokumentów - część 1

Sposób na optymalizację kosztów, podniesienie sprawności i bezpieczeństwa obiegu dokumentów - część 1

Jednym z głównych celów każdej firmy powinna być optymalizacja kosztów. Sposobem na podniesienie sprawności i bezpieczeńśtwa obiegu dokumentów jest skorzystanie z profesjonalnych usług, takich jak kancelaria pocztowa, skanowanie, archiwizacja i niszczenie dokuementów.

więcej
Sposób na optymalizację kosztów, podniesienie sprawności i bezpieczeństwa obiegu dokumentów - część 2

Sposób na optymalizację kosztów, podniesienie sprawności i bezpieczeństwa obiegu dokumentów - część 2

Obniżenie kosztów procesów niezbędnych dla funkcjonowania firmy jest możliwe m.in. dzięki outsourcingowi procesów biznesowych. Kancelaria pocztowa, skanowanie, archiwizacja oraz niszczenie dokumentów to usługi, które oszczędzają czas i środki przedsiębiorców, również dzięki ich indywidualnemu dopasowaniu.

więcej
Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestrzeń biurową. Ponadto każde przedsiębiorstwo, które chce odnosić sukcesy musi mieć zapewniony szybki dostęp do kluczowych informacji bez względu na czas i miejsce pobytu jego pracowników. Rozwiązaniem jest masowa digitalizacja dokumentów i elektroniczne archiwum dokumentów.

więcej
Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Kluczem do rozwiązania problemu sprawnego tempa obiegu informacji w firmie jest outsourcing kancelarii pocztowej - opóźnienia w tym zakresie zakłócają płynność finansową. Logistyką dokumentów zajmują się obecnie nie tylko największe firmy w Poslce, ale również średnie i małe przedsiębiorstwa.

więcej

Archiwizacja Dokumentacji Medycznej

Dokumentacja medyczna to jedne z najważniejszych materiałów, jakie kompletujemy przez lata. Zbiór ten zawiera dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta, przebytych chorób, udzielonych świadczeń zdrowotnych. Znajdziemy w niej zarówno dane osobowe, służące identyfikacji (np. imię i nazwisko, adres), jak i dane wrażliwe – podlegające szczególnej ochronie informacje o naszym zdrowiu, kodzie genetycznym itp. 

więcej

Dokumenty niejawne

Czym są dokumenty niejawne? Jak wygląda prawidłowa archiwizacja dokumentów niejawnych? W jaki sposób należy niszczyć tego rodzaju informacje?

 

więcej

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Każda firma, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej po przedsiębiorstwo, jest zobowiązana do archiwizowania wszelkich dokumentów powstałych w ciągu jej istnienia. W jaki sposób robić to prawidłowo? Jak stosować się do przepisów dotyczących przechowywania dokumentów księgowych czy też kadrowych?

więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy czy przedsiębiorcy. Wiąże się to z ogromem prac, jaki należy włożyć w prawidłową archiwizację danych, jak i zapewnieniem spełnienia odpowiednich procedur ich zabezpieczenia.

więcej

Referencje klientów

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak,
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka,
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowcu

Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chrzanowie

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk,
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Wszystkie prace zostały wykonane starannie, czysto, sprawnie w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, a także zgodnie z przewidzianym w umowie terminem. Usługa nie budzi zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa oraz ochrony danych niszczonych dokumentów. Z jakości prac jesteśmy bardzo zadowoleni i z całą odpowiedzialnością polecamy firmę Ekoakta jako Wykonawcę, który swoje obowiązki traktuje rzetelnie i fachowo.

mgr Tomasz Szymański,
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala nam rekomendować tę firmę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.

mgr inż. Mariusz Jędrzejczak,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie informacji. Nasza współpraca w pełni potwierdziła fachowość naszego partnera. Rekomendujemy tego sprawdzonego specjalistę w dziedzinie usług zarządzania dokumentami.

Piotr Latacz,
Prezes Zarządu „Drewno Hurt Detal” Sp. z. o. o.

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie