Niszczenie Dokumentów Kielce - Niszczenie Dokumentacji Kielce

Kielce wielu osobom kojarzą się z ciekawymi formacjami naturalnymi. Trudno się temu dziwić – mieszkańcy miasta w każdej chwili mogą wybrać się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Oprócz tego w rejonie odnajdziemy też wiele rezerwatów przyrody i tras turystycznych. Zwiedzający lub osoby będące tam przyjazdem, docenią estetycznie zagospodarowany Rynek, Wzgórze Zamkowe oraz ogromną liczbę murali, które można znaleźć na całym terenie miasta. Kielce to również regionalne centrum gospodarcze, a firmy tu działające regularnie potrzebują wsparcia w zakresie archiwizacji, przechowywania i niszczenia dokumentów.

Niszczenie dokumentów Kielce – na co trzeba zwrócić uwagę?

Zdarza się, że firmy postrzegają utylizację akt jako zadanie, które nie wymaga szczególnej uwagi. Niestety takie nastawienie może sporo kosztować. Niszczenie dokumentów w świetle RODO może być uznane za przetwarzanie danych osobowych, o ile te akta zawierają informacje o kontrahentach, klientach, partnerach itp. To sprawia, że tę czynność należy tak zaplanować, żeby uwzględnić najważniejsze procedury bezpieczeństwa. W najczarniejszym scenariuszu może się bowiem zdarzyć, że na skutek niszczenia dochodzi do wycieku danych (np. ktoś odzyskuje je ze ścinków znajdujących się na firmowym śmietniku), a firma za swoje niedopatrzenia zostaje ukarana wysoką grzywną. EkoAkta codziennie pomaga uniknąć takich sytuacji.

Foldery z dokumentami

Ile czasu zajmuje niszczenie dokumentów?

Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od tego, jak potężnymi zbiorami dysponuje przedsiębiorstwo. Sprawne samodzielne niszczenie akt wchodzi w grę, gdy firma ma jeszcze stosunkowo niewielu klientów. Jeśli rozrasta się i poszerza się grono odbiorców jej produktów/usług, bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Ta opłacalność wiąże się przede wszystkim z czasem i wynika z:

  1. tego, że pracownik firmy nie musi zaniedbywać swoich służbowych obowiązków na rzecz niszczenia akt;
  2. proces utylizacji wykonywany przez EkoAktę zachodzi sprawnie i już po krótkim czasie klient dostaje protokół ze zrealizowanego zniszczenia;
  3. klienci mogą liczyć na pomoc w załadunku akt do pojemników; dzięki takiej pomocy codzienne działanie firmy nie zostanie sparaliżowane, a procesy zachodzą tak samo sprawnie, jak przed przybyciem ekipy specjalistów.

Wszystko to sprawia, że utylizacja dokumentów przestaje być uciążliwością, odkładaną na potem. Dzięki sprawnie wykonanej usłudze w krótkim czasie kwestia zalegającej dokumentacji zostaje rozwiązania, a przedsiębiorca na powrót może skupić się na bardziej naglących sprawach.

Co oprócz niszczenia dokumentów?

Troska o właściwe niszczenie dokumentów powinna być kluczowa, bo gwarantuje, że na światło dzienne nie wydostaną się wrażliwe dane. Nie chodzi jedynie o ochronę danych osobowych klientów, ale też o kwestie związane z samą firmą – know how, informacjami finansowymi i innymi poufnymi danymi. W czasach, gdy informacja jest warta bardzo wiele i można wykorzystać ją nie tylko dla czyjegoś dobra, ale również na czyjąś szkodę, należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych. Nie wiążą się one oczywiście jedynie z utylizacją akt.

Nowoczesne przedsiębiorstwa zajmujące się dokumentacją swoich klientów, zdają sobie sprawę z tego, jak wielowymiarowe jest to zadanie. Z tego powodu starają się zaproponować usługi, które wykorzystać można w ciągu całego „cyklu życia” dokumentacji. Podobnie działa EkoAkta. Oprócz profesjonalnego niszczenia dokumentów, oferuje też usługi przechowywania i archiwizacji akt.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2022 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica