Niszczenie dokumentów Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski to miasto województwa wielkopolskiego oraz jeden z najważniejszych ośrodków Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego. Z powodzeniem rozwija się tu przemysł przetwórczy. Do jego głównych gałęzi zaliczyć należy przemysł metalowy, maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy i materiałów budowlanych. Odnotować tu można również dynamiczny rozwój usług.

Jak solidnie zatroszczyć się o bezpieczne niszczenie akt?

Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje podczas swojej działalności dane osobowe swoich klientów. Są potrzebne do sprawnego realizowania usług. Na administratorze danych spoczywają określone obowiązki. Do najważniejszych należy odpowiednie zabezpieczenie powierzonych mu informacji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien oszacować ryzyko wycieku danych wszystkich działań, które są w jakimś stopniu związane z przetwarzaniem danych osobowych. Do takich działań należy zaliczyć również niszczenie dokumentów. Podmioty decydujące się na samodzielne realizowanie tego procesu muszą liczyć się z wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich to kwestie natury organizacyjnej. Już samo wyznaczenie pracownika lub pracowników, którzy mieliby przeprowadzić utylizację, może być problematyczne. Jeśli akt jest dużo, przez długi czas takie osoby nie będą mogły wykonywać swoich obowiązków służbowych. Do tego należy zaliczyć jeszcze hałas, generowany przez niszczarkę. Takie warunki mogą utrudniać pracę innych osób, znajdujących się w biurze. Najważniejszym wyzwaniem jest jednak zadbanie o bezpieczeństwo.

Nowoczesne niszczarki biurowe zapewniają atrakcyjne parametry niszczenia papieru. Tną faktury, umowy i inne akta na wąskie paski i w efekcie trudno może być odzyskać informacje. Nadal jednak opinię publiczną co pewien czas dobiegają informacje o sytuacjach, w których komuś nieuprawnionemu udało się odzyskać newralgiczne informacje np. z korporacyjnych śmieci. Żadna firma nie chce borykać się z problemami natury prawnej, wynikającej z nieprzestrzegania obowiązków administratora danych osobowych, szczególnie że kary za złamanie RODO mogą być bardzo dotkliwe. Dla wielu firm dużo korzystniejszą alternatywą jest przekazanie utylizacji zewnętrznemu przedsiębiorstwu.

 

Co doceniają klienci, wybierający niszczenie dokumentów w Ostrowie Mazowieckim?

Troska o bezpieczeństwo dostrzegalna jest w takich działaniach jak:

  1. dbanie o oficjalne potwierdzenia
    Podczas odebrania akt z siedziby firmy, generowane jest profesjonalny protokół. W takim potwierdzeniu uwzględnia się dane stron oraz m.in. numer bezpiecznego pojemnika. Również po przeprowadzeniu utylizacji klient dostaje oficjalny dowód wykonanej usługi.
  1. lokalizowanie pojazdów
    Wszystkie auta, służące do transportu dokumentacji, wyposażone zostały w GPS. W ten sposób dokumenty praktycznie nigdy nie znikają z zasięgu wzroku klienta. Może kontrolować etapy realizacji usługi i cieszyć się komfortem psychicznym związanym z tym, że dokładnie wie, co dzieje się aktualnie z jego aktami.
  1. zastosowanie nowoczesnej infrastruktury
    Dane, zawarte w dokumentacji klientów, są pilnie strzeżone. Instalacja niszcząca znajduje się w dobrze zabezpieczonym budynku, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Oprócz tego wspomnieć należy o działaniu samej instalacji. Na tle niszczarek biurowych wyróżnia się dużo bardziej zaawansowanym stopniem przetworzenia dokumentacji. Ryzyko odtworzenia danych ze zniszczonych akt nie istnieje.
Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2022 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica