Szanowni Klienci! Nasza załoga nieustannie monitoruje aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Nawet w tak wymagających warunkach dążymy do zachowania nieprzerwanej działalności, a przede wszystkim stałej i zgodnej z planem obsługi klientów. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zamówienie można składać z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi: telefonicznie, mailowo, oraz przez stronę www.

Niszczenie Dokumentów Tarnów

Tarnów to miasto w województwie małopolskim, będące centralnym ośrodkiem aglomeracji tarnowskiej. Dominuje tu przemysł chemiczny. Prężnie rozwijają się również zakłady związane z przemysłem elektromaszynowym. Przejeżdżając przez miasto, warto zwrócić uwagę na tarnowską, renesansową starówkę oraz skusić się na spacer takimi szlakami turystycznymi jak Szlak Galicyjski, „Sznur Bernardyński” czy Szlak Leliwitów Tarnowskich. Na terenie miasta działa m.in. zamiejscowy ośrodek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnowska Szkoła Wyższa oraz Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Dokument do zniszczenia

Jak niszczyć dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków i część z nich wynika wprost z przepisów prawnych. Określają one m.in. to, w jaki sposób postępować ze zgromadzoną, firmową dokumentacją. W konkretnych zapisach znaleźć można informacje dotyczące m.in. okresów przechowywania. Jeśli chodzi jednak o zapewnienie bezpieczeństwa danym, również ich ochronę podczas utylizacji, brakuje konkretnych, sztywnych wytycznych. Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie ocenić ryzyko, panujące w swojej firmie, a następnie wybrać metody postępowania, które je zniwelują. To skomplikowany proces, a błędy na tym polu mogą kosztować sporo.

Kary za nieprzestrzeganie RODO to często monstrualne kwoty. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy starają się tak zaplanować przetwarzanie danych, aby informacje nie były w żaden sposób narażone na upublicznienie. Warto pamiętać, że takie ryzyko dotyczy również utylizacji dokumentów.

Mimo szczerych chęci, wielu przedsiębiorców nie jest jednak w stanie wykreować w pełni bezpiecznych warunków do niszczenia dokumentów. Problemem może być brak właściwej infrastruktury. Zaawansowane instalacje to przeważnie wydatek, który przekracza możliwości finansowe firmy. Przedsiębiorstwo może też po prostu nie chcieć wydawać tak znacznych środków na czynność, która w żaden sposób nie przełoży się na wzrost firmy. Zlecenie niszczenia dokumentów wyspecjalizowanemu usługodawcy sprawia, że przedsiębiorca zyskuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.

Sposób na sprawdzone niszczenie dokumentów w Tarnowie

Wybór współpracy z profesjonalną firmą pozwala:

  • zabezpieczyć dokumentację przed wyciekiem

Nie należy zapominać o tym, że podczas niszczenia dokumentów pojawia się wiele okazji sprzyjających wycieku informacji. Specjaliści tak planują te działania, żeby całkowicie wykluczyć to ryzyko. Utylizacja odbywa się w świetnie zabezpieczonym obiekcie, do którego dostęp mają jedynie upoważnione osoby. Na ochronę danych wpływa również to, że z produktu niszczenia w żaden sposób nie da się doczytać informacji.

  • oszczędzić czas

Powierzenie tego zadania profesjonalistom sprawia, że przedsiębiorca praktycznie wcale nie musi spędzać czasu na organizowaniu i weryfikacji poprawności utylizacji. Może za to zająć się ważniejszymi sprawami, mającymi bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jego firmy.

Udana współpraca powinna przebiegać płynnie i sprawiać, że problem zgromadzonej przedawnionej dokumentacji zostanie jak najszybciej zażegnany. Przedsiębiorcy decydujący się na wsparcie Ekoakty mogą czuć się komfortowo z kilku powodów. Pierwszy wynika z faktu, że każdy etap realizacji usługi jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Przy odbiorze akt wystawiany jest oficjalny protokół. Po realizacji usługi tworzy się natomiast certyfikat, będący dowodem zniszczenia zawartości pojemników. Wielu klientów docenia również to, że mają możliwość uczestnictwa w procesie niszczenia lub, jeśli wyrażą taką chęć, mogą otrzymać kopię filmu z utylizacji. W efekcie usługobiorca zyskuje pewność, że ważny obowiązek bezpiecznej utylizacji dokumentów przekazano rzetelnemu, odpowiedzialnemu podmiotowi.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2022 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica