Szanowni Klienci! Nasza załoga nieustannie monitoruje aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Nawet w tak wymagających warunkach dążymy do zachowania nieprzerwanej działalności, a przede wszystkim stałej i zgodnej z planem obsługi klientów. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zamówienie można składać z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi: telefonicznie, mailowo, oraz przez stronę www.

Niszczenie Dokumentów Zabrze

Zabrze zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części Polski i jest jednym z większych miast Śląska. Przez miejscowość przechodzi Śląski Szlak Zabytków Techniki, a dla wielu najciekawszym jej punktem jest zabrzańska kopalnia Guido, która powstała 1855 roku. Miasto ma typowo przemysłowy charakter, ale coraz częściej można zauważyć, że równolegle rozwijają się też nowoczesne technologie oraz mała i średnia przedsiębiorczość. Ta ostatnia kwestia ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na usługi związane z zarządzaniem dokumentacją.

Niszczenie dokumentów Zabrze – jakie wyzwania czekają przedsiębiorców?

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, każda firma generuje określoną liczbę dokumentów. Chociaż cyfryzacja i digitalizacja przybierają na sile, co zaznacza się również w biznesie, nadal ogromna część informacji zapisywana jest na papierze. Im więcej klientów posiada firma, tym większe jest jej zapotrzebowanie na profesjonalne usługi związane z zarządzaniem dokumentacją, do których można zaliczyć przechowywanie, archiwizację i niszczenie akt.

Ta ostatnia kwestia niektórym przedsiębiorcom wydaje się najmniej istotna. W końcu jest to ten etap „życia” dokumentacji, gdy przestaje ona być potrzebna, a więc nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Nie oznacza to bynajmniej, że takie akta wystarczy wyrzucić do śmieci. Informacje są bardzo cenną wiedzą i nie brakuje podmiotów, które chętnie wykorzystałyby je na swoją korzyść i jednocześnie na niekorzyść osób, których dane dotyczą. Kwestie te podkreśla RODO. W zapisach rozporządzenia znaleźć można informacje o tym, jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych.

Niszczenie dokumentów, w świetle prawa, jest przetwarzaniem danych osobowych. Przedsiębiorca powinien więc zachować środki ostrożności, które zachowuje, realizując np. działania związane z bieżącą działalnością. W przypadku, gdy takiej zgromadzonej dokumentacji jest dużo, problemem może być nie tylko bezpieczeństwo informacji, ale również czasochłonność procesu.

Paski papieru pociętego przez niszczarkę

Jak zadbać o szybkie i bezpieczne niszczenie dokumentów w Zabrzu?

Jesteśmy firmą, która od lat działa w branży, toteż doskonale wiemy, jakie zapotrzebowania mają przedsiębiorstwa, oczekujące pomocy w niszczeniu akt. Niebagatelne znaczenie dla jakości usługi ma również przestrzeganie aktualnie obowiązującego prawa. W naszej codziennej działalności priorytetowo traktujemy obydwie te kwestie. W efekcie:

  1. przeprowadzamy utylizację dokumentów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Podczas transportu dokumentów, wykorzystujemy system bezpiecznych pojemników. Do nich klienci samodzielnie lub z naszą pomocą ładują akta przeznaczone do zniszczenia. Następnie pojemniki trafiają do instalacji utylizującej. Działa ona w taki sposób, że z produktu niszczenia nie można odzyskać informacji. Do transportu akt używamy nowoczesnych pojazdów, które niezwłocznie przewożą ładunek do celu.

  1. dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów

Usługi niszczenia dokumentów w Zabrzu, chociaż każdorazowo prowadzą do tego samego efektu, mogą zachodzić na różne sposoby. Osoby korzystające ze wsparcia EkoAkty mają do wyboru kilka wariantów. Możliwe jest np. bezpośrednie nadzorowanie procesu niszczenia. Wtedy utylizację obserwuje wyznaczony przez klienta pracownik. Oferujemy również opcję polegającą na niszczeniu mobilnym. W takim scenariuszu pierwszy etap utylizacji ma miejsce w specjalnym pojeździe, podstawionym pod siedzibę usługobiorcy. Dzięki takie elastyczności klienci zadbać o przestarzałą dokumentację w bezpieczny i jednocześnie komfortowy dla siebie sposób.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2021 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica