Niszczenie Dokumentów Zielona Góra

Zielona Góra, chociaż liczy stosunkowo niewiele mieszkańców, jest ważny ośrodkiem akademickim i kulturalnym w regionie. Miejscowość to istotny punkt na mapie Polski dla fanów winobrania (okolicznościowe wydarzenia organizowane są przeważnie we wrześniu); z kolei amatorzy sportu ściągają tutaj, aby obejrzeć rozgrywki na stadionie żużlowym. Chociaż Zielona Góra kojarzy się raczej ze spokojny trybem życia i bliskością natury, na jej terenie istnieją firmy działające tak prężnie, że potrzebują specjalistycznej pomocy w zarządzaniu swoją dokumentacją.

Kilka słów o procesie niszczenia dokumentów

Niszczenie dokumentów to złożony proces, na który składa się więcej czynności niż jedynie opróżnienie biura z niepotrzebnych akt. Chociaż dla bieżącego działania firmy nie ma znaczenia, co dzieje się z aktami po ich zniszczeniu, w świetle obowiązującego prawa ta kwestia jest niezwykle ważna. Wiąże się to ściśle z ochroną danych osobowych.

Codzienna działalność przedsiębiorstwa to operowanie informacjami o różnym charakterze. Część z nich dotyczy samej firmy i wiąże się np. z planowaną strategia, know-how i innymi wewnętrznymi informacjami, których ujawnienie mogłaby wykorzystać konkurencja. Oprócz tego przedsiębiorstwo operuje oczywiście ogromem danych o klientach. Są one niezbędne, żeby prowadzić sprzedaż produktów lub świadczyć usługi, toteż firma gromadzi je i przetwarza w takim zakresie, na jaki zgadzają się jej odbiorcy.

Każdy typ dokumentacji firma powinna przechowywać przez określony czas. Po upływie tego terminu, zmuszona jest poprawnie zutylizować dane. Jednocześnie zgromadzona dokumentacja musi zostać poddana takim działaniom, które wykluczą ryzyko dostania się informacji w niepowołane ręce.

Pocięte w niszczarce dokumenty

Niszczenie dokumentów Zielona Góra

Bywa, że przedsiębiorcy mają problem z zaplanowaniem procesu niszczenia akt w swojej firmie, bo aktualnie obowiązujące przepisy nie precyzują dokładnie krok po kroku, jak taki proces miałby wyglądać. RODO nakazuje jedynie, że należy wprowadzić odpowiednie, dopasowane do konkretnych warunków procedury bezpieczeństwa. Wiele zależy od indywidualnej oceny przedsiębiorcy. Jeśli jednak źle on oceni tę kwestię i na skutek zaniedbać informacje zostaną ujawnione, czekają go przykre konsekwencje. Mowa nie tylko o wysokich karach, ale też o konsekwencjach PR-owych i stratach wizerunkowych.

Każdego dnia wspieramy przedsiębiorców, którzy chcą:

  1. uniknąć wysokich kar związanych z nieprzestrzeganiem RODO

Podczas codziennej działalności przestrzegamy określonych procedur, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom zawartym w niszczonej dokumentacji. W efekcie nasi klienci nie muszą się martwić ewentualnymi problemami natury prawnej.

  1. oszczędzić czas

Niszczenie dokumentów nie powinno angażować pracowników do tego stopnia, że zaniedbują swoje regularne obowiązki. Niestety w niektórych przypadkach dochodzi do takich sytuacji. Z naszą pomocą przedsiębiorca i jego zespół będą mogli spokojnie zająć się swoimi zadaniami. My w tym czasie zutylizujemy niepotrzebne akta;

  1. nawiązać jednorazową lub dłuższą współpraca

Klienci, którzy skorzystali z takich usług, chętnie wracają po to, żeby albo jeszcze raz skorzystać z usługi tego samego typu, albo wybrać inne oferowane przez nas wsparcie, np. przechowywanie akt lub archiwizację dokumentów.

Niszczenie dokumentów w Zielonej Górze zawsze przeprowadzamy w taki sposób, żeby klient mógł jak najszybciej rozprawić się z zalegającymi aktami i zapomnieć o problemie. Dzięki dobrej organizacji pracy, zatrudnianiu wyspecjalizowanej kadry oraz znajomości procedur stosowanych w tej branży, możemy zaoferować pomoc, która odciąży każdego przedsiębiorcę.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica