Osuszanie dokumentów

Czy w Twoim przedsiębiorstwie dokumenty przechowywane się w miejscach nieprzystosowanych do tego celu, np. na strychu lub w piwnicy? Czy masz świadomość, że przechowywane dokumenty podlegają dodatkowym zagrożeniom w postaci zalania w efekcie awarii instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych? Czy wiesz, że istotnymi czynnikami wpływającymi na proces rozkładu dokumentacji papierowej są nieodpowiednia temperatura czy poziom wilgotności w archiwum?

Jeśli przytrafi Ci się problem pękniętej rury, a w rezultacie zalania dokumentów, lub też inne zdarzenie losowe wymagające natychmiastowej interwencji w celu ratowania zalanych dokumentów i akt, nie wahaj się, gdyż czas reakcji ma ogromne znaczenie dla odzyskania danych. Sprawdź, co Ekoakta może zrobić dla Ciebie.

Źródłem powolnego uszkadzania dokumentów nie jest sama woda, lecz rozkładająca celulozę grzybnia rozrastająca się z zarodników grzybów pleśniowych.

Mając to na uwadze powinniśmy w szczególny sposób zadbać o dokumenty firmowe, takie jak dokumenty statutowe spółki, dokumenty kadrowe czy płacowe, tym bardziej, że wiele z nich musi być przechowywane nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego też zamoczone czy tylko zawilgocone dokumenty wymagają natychmiastowej pomocy.

Konsultanci Ekoakta chętnie pomogą w sytuacjach awaryjnych. Jednak należy pamiętać, że proces osuszania dokumentów jest tym skuteczniejszy, im mniej czasu upłynęło od momentu zalania dokumentów do czasu podjęcia akcji ratunkowej. 

Zabezpieczenie materiałów u Klienta

Pracownicy Ekoakta zabezpieczają zamoczone dokumenty w siedzibie Klienta. Materiały wydobyte z zalanych pomieszczeń umieszczane są w specjalistycznych pojemnikach, w których poddawane są działaniu niskiej temperatury. Zamrożenie dokumentów pozwala uniknąć sklejenia kartek i rozmycia zapisów w wyniku zahamowania procesów biologicznych.

Osuszanie i sterylizacja dokumentów

Zabezpieczone pojemniki trafiają do siedziby Ekoakta, gdzie następuje osuszanie dokumentów w drodze sublimacji przez natychmiastowe odparowywanie zamrożonej wody. Kolejnym krokiem jest sterylizacja promieniami gamma, która pozwala usunąć bakterie, pleśń i zarodniki grzybów będące skutkiem zawilgocenia. Materiały zwracane przez Ekoakta do Klienta są w pełni oczyszczone i bezpieczne, co potwierdzamy certyfikatem badania mikrobiologicznego.

Dlaczego warto zamówić usługę niszczenia dokumentów?

Oszczędność – Bezpieczeństwo – Wygoda

  • Nie narażasz się na kary związane z brakiem niezbędnej dokumentacji
  • Proces osuszania pozwala odzyskać dokumenty w taki sposób, że można z nimi pracować w tym samym zakresie co przed zamoczeniem
  • Podczas procesu osuszania Twoje dane są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych
  • Możesz zlecić firmie Ekoakta uporządkowanie osuszonej dokumentacji i umieszczenie jej w nowych segregatorach, teczkach lub pudłach archiwizacyjnych
Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie księgowość powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2019 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica