Niszczenie optycznych (płyt CD/DVD) i magnetycznych (dysków twardych) nośników danych

Czy zastanawiałeś się nad tym, ile wrażliwych informacji i innych danych zapisanych jest na optycznych lub magnetycznych nośnikach informacji, takich jak płyty CD i DVD, dyski twarde, pamięci USB czy innych kartach pamięci? Czy wiesz, w jaki sposób nośniki te są w Twojej firmie utylizowane? Czy masz kontrolę nad tym procesem? Czy masz świadomość, że zwykłe skasowanie danych nie gwarantuje całkowitego usunięcia zapisanych na nich informacji?

Jeśli masz wątpliwości w związku z niszczeniem danych i utylizacją dysków twardych i płyt CD, DVD, taśm DAT, LTO czy pendrive’ów lub kart pamięci w Twojej firmie, poznaj nasze rozwiązania, które uchronią przed ewentualnym wyciekiem wrażliwych danych lub informacji.

Niszczenie danych i informacji – dlaczego to takie ważne?

 • W dzisiejszych czasach ilość danych i informacji zapisywanych na nośnikach optycznych i magnetycznych jest ogromna, a to z kolei oznacza, że ich użycie wymaga dodatkowej kontroli i nadzoru.
 • Co więcej, nośniki uznawane jeszcze do niedawna za bardzo pojemne okazują się zbyt małe, by zmieścić coraz większe porcje danych, a to oznacza konieczność zastępowania ich coraz pojemniejszymi urządzeniami.
 • Nośniki takie jak płyty CD, DVD służą najczęściej do jednorazowego zapisu danych, których nie można z nich usunąć – muszą zostać mechanicznie zniszczone, aby mieć gwarancję trwałego usunięcia danych. Mechaniczna destrukcja płyt CD i DVD to gwarancja bezpowrotnego usunięcia zapisów z tych nośników.
 • Z kolei dyski twarde (HDD), taśmy DAT i LTO, czy pamięci podręczne to nośniki wielokrotnego zapisu, które wraz z rozwojem nowych technologii często stają się zbyt małe względem aktualnych potrzeb firmy. Ich utylizacja i zniszczenie zapisanych danych to gwarancja bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa bez obawy o wyciek danych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Odbierzemy od Ciebie wszelkie nośniki optyczne (płyty CD. DVD) i magnetyczne (dyski twarde – HDD, tasiemki LTO i DAT, pamięci podręczne flash, pendrive’y i inne karty pamięci), a następnie poddamy je bezpiecznemu zniszczeniu metodą mechaniczną, zgodną z zaleceniami normy DIN 66399.
 • Na życzenie, jeśli polityka bezpieczeństwa nie pozwala na transport tych nośników poza siedzibę przedsiębiorstwa, możemy dokonać niszczenia HDD i innych nośników na terenie Twojej firmy.
 • Niszczenie nośników danych z certyfikatem – po zakończeniu usługi niszczenia nośników danych wystawimy stosowny certyfikat zniszczenia, stanowiący potwierdzenie utylizacji dysków twardych i innych nośników oraz gwarancję zgodnego z prawem zniszczenia danych.

Jak to robimy?

 • Ponieważ nic nie pozostawiamy przypadkowi, niszczenie dysków twardych (HDD) i pozostałych nośników informacji i danych odbywa się metodą mechaniczną, gdyż w przeciwieństwie do innych metod, np. elektronicznego kasowania danych czy demagnetyzacji, gwarantuje ona zachowanie całkowitej poufności danych.
 • Pracownicy Ekoakta odbierają nośniki danych i informacji (bez względu na typ) przeznaczone do niszczenia w bezpiecznych aluminiowych pojemnikach. Mechaniczne niszczenie dysków twardych, płyt CD/DVD czy pamięci USB odbywa się w siedzibie Ekoakta.
 • Po zakończeniu procesu niszczenia klient otrzymuje stosowny certyfikat zniszczenia potwierdzający prawidłową realizację zlecenia.
 • Ekoakta oferuje jedyny w pełni skuteczny sposób niszczenia elektronicznie utrwalonych informacji poprzez ich mechaniczną destrukcję zgodną z najnowszą normą DIN 66399.
 • Zarówno optyczne jak i magnetyczne nośniki danych i informacji są sklasyfikowane odpowiednim kodem odpadu i podlegają procedurom utylizacji, dlatego po zniszczeniu kierujemy je do recyklingu razem z innymi odpadami pochodzącymi z utylizacji sprzętu elektronicznego. Dodatkowo klienci otrzymują stosowną kartę przekazania odpadu.

Dlaczego warto zamówić usługę niszczenia nośników optyczno-magnetycznych?

Oszczędność – Bezpieczeństwo – Wygoda

 • Oszczędzasz koszty – nie ponosisz kosztów zakupu profesjonalnego sprzętu do niszczenia nośników informacji
 • Oszczędzasz czas swój i swoich pracowników – usługa nie wymaga Twojego zaangażowania
 • Dbasz o bezpieczeństwo firmowych danych i poufność – otrzymujesz gwarancję, że niszczenie danych zostało faktycznie zrealizowane
 • Dbasz o środowisko – surowiec uzyskany podczas niszczenia nośników danych trafia do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Masz jednego partnera, któremu możesz powierzyć do zniszczenia wszelkie nośniki informacji, w tym płyty CD i DVD, dyski twarde (HDD), taśmy LTO i DAT, pamięci podręczne, pendrive’y, karty pamięci itp.
Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie księgowość powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2019 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica