Twoje dokumenty wysterylizowane i osuszone
Zabezpieczenie materiałów u Klienta
Odzyskaj zalane dokumenty w pełnym zakresie
Szybkie działanie – gwarantowany efekt
Wykwalifikowany i zweryfikowany personel
Zgodność z RODO
Skorzystaj z 18 lat doświadczenia w Polsce

Jak to robimy?

1
Przyjęcie zlecenia
przyjęcie zlecenia osuszenia dokumentów
2
Zabezpieczenie materiałów
zabezpieczenie zniszczonych materiałów i umieszczenie ich w specjalistycznych pojemnikach
3
Zamrożenie dokumentów
dokumenty zostają poddane niskiej temperaturze zapobiegając dalszemu zniszczeniu
4
Transport
zabezpieczone pojemniki z dokumentacją zostają przekazane do naszej siedziby
8
Uporządkowanie
możliwość uporządkowania dokumentacji
7
Zwrócenie materiałów
zwrócenie oczyszczonych i zabezpieczonych dokumentów
6
Sterylizacja
usunięcie zawilgocenia poprzez sterylizacje promieniami gamma
5
Osuszanie
osuszenie dokumentów w procesie sublimacji

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Osuszanie dokumentów może okazać się konieczne, jeśli zostały one narażone na działanie wilgoci. Różnego rodzaju sytuacje losowe mogą doprowadzić do ich zamoczenia. Pomieszczenia mogą zostać zalane, ale również awarie systemów klimatyzacji lub nawilżaczy powietrza stanowią potencjalne zagrożenie. Aby skutecznie osuszyć dokumenty, należy posłużyć się specjalistycznym sprzętem, który chroni go przed dalszymi uszkodzeniami. Jeśli masz dokumenty, które zostały zalane lub narażone na wilgoć, możesz skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się konserwacją i odzyskiwaniem, która może pomóc w odpowiednim procesie osuszania.

Osuszanie dokumentów — dlaczego warto się zdecydować?

Ze względu na to, że czas przechowywania dokumentów regulują przepisy prawa, ich przedwczesne zniszczenie stanowi duży problem. Niestety, nawet dobrze prowadzone archiwum może zostać zalane. Niezależnie od tego, w jaki sposób akta zostaną zamoczone, przywrócenie ich do poprzedniego stanu jest sporym wyzwaniem. W wielu przypadkach można je jednak uratować. Warto mieć świadomość, że problematyczne nie jest działanie samej wody, ale rozkładającej celulozy grzybni, która powstaje z zarodników pleśni. Aby nie doszło do zniszczenia ważnych akt, trzeba więc działać szybko. Przedstawiciele firm i instytucji, którzy są odpowiedzialni za los ważnych dokumentów, mogą spróbować samodzielnie poradzić sobie z problemem, ale dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii pozwala na przywrócenie akt do idealnego stanu. Powierzenie nam nośników, na których zapisane są wrażliwe informacje nie stanowi żadnego zagrożenia, a może zapobiec wielu problemom.

Osuszanie dokumentów po zalaniu — w jaki sposób?

Osuszanie dokumentów po zalaniu odbywa się w kilku krokach. Do klienta należy jedynie konieczność złożenia zlecenia. Można to zrobić telefonicznie lub online. Następnie zniszczone materiały są zabezpieczane i umieszczane w specjalistycznych pojemnikach. Kolejnym krokiem jest zamrożenie dokumentacji. Papier poddany działaniu niskiej temperatury nie jest zagrożony dalszą degradacją. Można w ten sposób uniknąć sklejenia kartek i rozmycia zapisów w wyniku zahamowania procesów biologicznych. Doskonale chronione pojemniki transportowane są do siedziby naszej firmy pod nadzorem systemu inwigilacji satelitarnej. Za nadzorowanie tego procesu odpowiedzialny jest doskonale wyszkolony konwojent, nie ma więc obaw, że w czasie jazdy dojdzie do niekontrolowanego wycieku danych.  Następnym krokiem jest osuszanie akt w procesie sublimacji. Zamrożona woda jest natychmiastowo odparowywana. Sterylizacja promieniami gamma pozwala usunąć bakterie, pleśń i zarodniki grzybów, które pojawiają się wskutek zawilgocenia. Poddaną tym procesom dokumentację zwracamy instytucji, która nam je przekazała. Dokumentacja jest w pełni oczyszczona, co zostaje potwierdzone specjalnym certyfikatem badania mikrobiologicznego. Jeśli interesuje Cię osuszanie dokumentów — cena będzie mieć na pewno duże znaczenie. Zapoznaj się z naszą ofertą, a na pewno się nie rozczarujesz. Nie jest to jedyna usługa, którą proponujemy naszym klientom. Warto również zapoznać się z innymi opcjami. Wśród dostępnych możliwości znajdują się profesjonalne porządkowanie akt, przechowywanie dokumentów poza siedzibą firmy oraz utylizacja już niepotrzebnych danych.

Zalety archiwizacji dokumentów

Zlecenie archiwizacji dokumentów zewnętrznej firmie wiąże się z wieloma korzyściami. Można wśród nich wymienić zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala uniknąć nałożenia dotkliwych kar. Trzeba ponadto zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Wykwalifikowani specjaliści mają kompetencje umożliwiające stworzenie czytelnej architektury informacji w organizacji. Profesjonalna archiwizacja dokumentacji pozwala na uporządkowanie akt w taki sposób, aby każdy mógł szybko odnaleźć poszukiwane informacje. Sprzyja temu czytelna procedura, którą stosują zatrudnieni w Ekoakta specjaliści. Na początku konieczne jest zakwalifikowanie akt do kategorii A lub B. Następnie dokumentacja musi zostać odpowiednio opracowana poprzez przyporządkowanie do określonej grupy rzeczowej. Dokumentacja jest porządkowana chronologiczne i tematycznie (wkładana do teczek, segregatorów i pudeł). Kolejny krok to oznaczane akt poprzez umieszczenie na wierzchniej stronie nazwy instytucji i komórki, znaku i tytułu akt, lub odtworzenie tytułu teczek zgodnie z zawartością aktową. Archiwizacja wymaga również nadania terminu przechowywania dla dokumentów kat. B oraz spakowania akt do pudeł archiwizacyjnych. Warto pamiętać również o tym, że akta, których okres przechowywania już minął, powinny zostać zniszczone zgodnie z normą ISO 21964/DIN 66399. Nadanie topografii dokumentacji w archiwum klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych akt sprawia, że zleceniodawca może w łatwy sposób odszukać informacje. Tak skonstruowane archiwum jest proste w obsłudze także dla osób, które nie zajmują się na co dzień kwestiami związanymi z porządkowaniem danych.

Przechowywanie dokumentów poza siedzibą firmy

Przechowywanie dokumentacji poza siedzibą firmy wiąże się z licznymi zaletami. Archiwum nie tylko zyskuje przejrzystą strukturę, ale jest również znacznie lepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób. Poziom bezpieczeństwa informacji jest w tym wypadku zgodny ze standardem ISO 27001. Akta znajdują się w doskonale chronionych budynkach, do których dostęp ograniczają takie zabezpieczenia, jak system śluz, wideo-monitoring i lokalna całodobowa ochrona. Obiekty są ponadto wyposażone w specjalne instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Co równie istotne, w pomieszczeniach kontrolowana jest temperatura i wilgotność powietrza, dzięki czemu nie trzeba obawiać się, że dojdzie do zniszczenia akt. W budynkach znajdują się ponadto specjalne strefy do przechowywania poufnych dokumentów oraz elektronicznych nośników informacji. Archiwizacją akt zajmuje się specjalnie wyszkolony personel. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają zaświadczenie o niekaralności i zobowiązane są do zachowania tajemnicy. Praca poszczególnych osób nadzorowana jest przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu jakości i bezpieczeństwa. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można wśród nich wymienić obowiązujące w całej Europie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Nie jest to jednak jedyna regulacja, której należy przestrzegać. W zależności od tego, czego dotyczą przechowywane dokumenty, zastosowanie w ich wypadku znajdują również szczegółowe przepisy prawa krajowego. Nie należy również zapominać o tym, że dużą zaletą przechowywania akt poza siedzibą firmy jest możliwość zaoszczędzenia miejsca w biurze. W wielu przypadkach jest to nieocenione ułatwienie, szczególnie jeśli w organizacji przetwarzane są duże ilości informacji. Zleceniodawca nie ponosi kosztów utrzymywania powierzchni do składowania akt. 

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica