Niszczenie Dokumentów


Niszczenie nośników optycznych i magnetycznych
Niszczenie dokumentów w systemie bezpiecznych pojemników
Mobilne niszczenie dokumentów w siedzibie Klienta

Liczą się fakty

14 000 ton nośników informacji niszczonych w ciągu roku
Niszczymy zgodnie z normą DIN 66399
Rocznie 110 000 razy docieramy do Klientów przejeżdżajac 1 800 000 km
25 000 szt. dysków HDD niszczonych w ciągu roku
220 zatrudnionych pracowników
37 samochodów ciężarowych z systemem GPS
10 000 specjalistycznych pojemników
3 instalacje niszczące o wydajności 120 ton/dzień

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta oferuje rozbudowany wachlarz w pełni bezpiecznych, profesjonalnych i przyjaznych dla środowiska usług związanych z niszczeniem dokumentów i innych nośników informacji.

Wszystkie usługi niszczenia dokumentów realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz DIN 66399, które gwarantują najwyższy standard obsługi.

Oferujemy kilka wariantów usługi niszczenia:

W dzisiejszych czasach niszczenie dokumentów i danych osobowych jest niezwykle ważne dla zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez różne organizacje. Warto wspomnieć, że niszczenie dokumentów odnosi się do procesu fizycznego zniszczenia papierowych lub elektronicznych dokumentów, w tym akt sądowych, księgowych, komorniczych i wszystkich innych, które często pojawiają się w dokumentacji papierologii. Utylizacja dokumentów, czyli ich niszczenie, jest więc istotnym aspektem zarządzania dokumentacją, a także przestrzegania prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych.

Celowość niszczenia dokumentów polega na zabezpieczeniu danych przed niepowołanym dostępem, a także zapobieganiu przestępstwom takim jak oszustwa, kradzieże tożsamości czy szpiegostwo przemysłowe. Brak odpowiedniej ochrony danych osobowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak naruszenie prywatności, utrata poufnych informacji oraz ryzyko kradzieży tożsamości.

Dlatego tak ważne jest, aby przy niszczeniu dokumentów skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która dysponuje odpowiednim sprzętem. Taką usługę oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółów dotyczących utylizacji dokumentów w Państwa firmie.

Rodzaje dokumentów do niszczenia

W każdej firmie istnieje wiele różnych rodzajów dokumentów. Każdy z nich należy odpowiednio i bezpiecznie zutylizować. Warto jednak poznać rodzaje dokumentów i regulacje prawne dotyczące ich utylizacji. Poniżej przedstawiliśmy kilka najczęściej spotykanych opcji dokumentów, które muszą być utylizowane w określony sposób.

Niszczenie dokumentów firmowych

Dokumenty firmowe to niezbędny element działalności każdej firmy. Mogą to być dokumenty handlowe, finansowe, kadrowe czy podatkowe. Wszystkie te dokumenty zawierają wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe, numer NIP, numer konta bankowego, dane kontaktowe i wiele innych. Dlatego bardzo ważne jest, aby firmy zadbały o odpowiednie niszczenie dokumentów firmowych po ich wykorzystaniu. Przy niszczeniu dokumentów firmowych, należy pamiętać o ochronie poufności, co oznacza, że dokumenty powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający odzyskanie z nich jakichkolwiek informacji.

Niszczenie akt sądowych

Akta sądowe to dokumenty, które dotyczą spraw sądowych i mają charakter tajny. Zawierają one m.in. informacje o osobach uczestniczących w sprawie, dowody, protokoły, uzasadnienia wyroków i wiele innych. Z tego powodu niszczenie akt sądowych wymaga specjalnych środków ostrożności, aby zapobiec ujawnieniu tych informacji. Najlepszym sposobem na niszczenie akt sądowych jest użycie specjalistycznego sprzętu i narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo i poufność.

Niszczenie akt księgowych

Akta księgowe są dokumentami finansowymi i podatkowymi, które są prawnie wymagane i zawierają informacje o finansach firmy. Mogą to być faktury, rachunki, deklaracje podatkowe czy sprawozdania finansowe. W przypadku nieprawidłowości lub błędów w tych dokumentach mogą one stanowić podstawę do kar finansowych lub prawniczych. Dlatego bardzo ważne jest, aby akta księgowe były zniszczone w sposób bezpieczny i poufny, aby zapobiec ujawnieniu wrażliwych informacji.

Niszczenie akt komorniczych

Akta komorniczych to dokumenty tworzone w związku z działalnością komorniczą, takie jak np. postanowienia o egzekucji, protokoły, wezwania do zapłaty czy też ugody zawierane przed komornikiem. W związku z tym, że akty komornicze zawierają często poufne dane finansowe, osobowe oraz informacje dotyczące długu i egzekucji, ich bezpieczne niszczenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony prywatności oraz uniknięcia wycieku poufnych informacji. Warto więc zadbać o to, aby dokumenty komornicze były zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, tak aby uniknąć ewentualnych skutków prawnych, a także dbać o wizerunek własnej firmy.

Niszczenie danych osobowych

Dane osobowe natomiast to informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także informacje związane z życiem prywatnym, np. informacje o chorobach czy preferencjach seksualnych (jednak te, najczęściej nie dotyczą firm i nie są przez nie przetwarzane).

W związku z tym, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest ściśle uregulowane przez przepisy prawa, ich niszczenie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami. Bezpieczne niszczenie danych osobowych ma na celu przede wszystkim ochronę prywatności osób, których dane te dotyczą, a także minimalizację ryzyka ich nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania. Dlatego też, w przypadku niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe, należy zadbać o to, aby były one zniszczone w sposób zapewniający całkowite usunięcie informacji, tak aby uniknąć ewentualnych skutków prawnych.

Bezpieczne niszczenie dokumentów

W dzisiejszych czasach ochrona prywatności i poufności informacji staje się coraz ważniejsza. Wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych posługuje się różnego rodzaju dokumentami, zawierającymi często poufne informacje, które wymagają (często przez normy prawne) bezpiecznego niszczenia. Niszczenie dokumentów jest procesem, który polega na usunięciu informacji zawartych w dokumentach, tak aby nie mogły one być dalej wykorzystane lub ujawnione. W przypadku dokumentów przechowujących dane osobowe, niszczenie jest wręcz obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezpieczeństwo niszczenia dokumentów jest kluczowe, aby zapewnić ochronę prywatności i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Istnieją różne metody niszczenia dokumentów, jednak nie każda z nich zapewnia równie wysoki poziom bezpieczeństwa. Dlatego też warto zwrócić uwagę na zasady i sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów.

Zasady niszczenia dokumentów określają, jakie dokumenty powinny być niszczone oraz w jaki sposób. Dotyczą one również kwestii związanych z przechowywaniem dokumentów przed ich zniszczeniem oraz sposobów przekazywania dokumentów do niszczenia. Bezpieczne metody niszczenia dokumentów to m.in. niszczenie za pomocą niszczarek, spalanie, kruszenie, przemiał, cięcie lub rozdrabnianie dokumentów. Metoda wyboru zależy od rodzaju dokumentów, jakie mamy do zniszczenia. Jednak nie wszystkie firmy mają możliwości na bezpieczną utylizację dokumentów.

Dodatkowo niszczenie dokumentów powinno być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. W przypadku niszczenia dokumentów firmowych, instytucjonalnych, czy państwowych, niezbędne jest zatrudnienie profesjonalnej firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów. Warto również pamiętać, że w przypadku niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe, należy zadbać o to, aby proces ten odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadzorczych.

Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesu niszczenia dokumentów to m.in. ścisła kontrola procesu, ochrona miejsc składowania dokumentów, kontrola dostępu do pomieszczeń, zabezpieczenie sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do niszczenia, a także zapewnienie odpowiedniego systemu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów i informacji.

Bezpieczeństwo przy utylizacji dokumentów — na co zwrócić uwagę

Bezpieczeństwo niszczenia dokumentów jest zatem niezwykle ważne, zarówno z punktu widzenia ochrony danych osobowych, jak i przestrzegania przepisów prawa. Dlatego też istnieją zasady, których należy przestrzegać podczas niszczenia dokumentów.

Przede wszystkim należy pamiętać, że niszczenie dokumentów powinno odbywać się za pomocą bezpiecznych metod, które uniemożliwiają ich ponowne odczytanie. Ważne są też kwalifikacje osób zajmujących się niszczeniem dokumentów. Osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie niszczenia dokumentów, aby zapewnić ich bezpieczne zniszczenie.

Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesu niszczenia dokumentów to między innymi:

 • wybór renomowanej firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów, która stosuje bezpieczne metody niszczenia,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca i warunków przechowywania dokumentów przed ich zniszczeniem,
 • stosowanie systemów monitoringu oraz ochrony fizycznej miejsca, w którym przeprowadzane jest niszczenie dokumentów,
 • zabezpieczenie procesu niszczenia dokumentów przed nieuprawnionym dostępem,
 • wybór odpowiedniego sposobu niszczenia dokumentów, w zależności od ich rodzaju i ilości.
 • Warto również zwrócić uwagę na utylizację odpadów powstałych podczas niszczenia dokumentów. Zgodnie z przepisami prawa odpady te powinny być odpowiednio segregowane i utylizowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

Niszczenie dokumentów papierowych

Niszczenie dokumentów papierowych jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów utylizacji poufnych informacji. Wiele firm oraz instytucji państwowych przechowuje duże ilości dokumentów papierowych, których przechowywanie w niewłaściwych warunkach naraża je na zniszczenie lub utratę. Dlatego ważne jest, aby dbać o ich bezpieczne niszczenie.

Przykłady zastosowania niszczenia dokumentów papierowych

Niszczenie dokumentów papierowych jest niezbędne w przypadku wszelkich dokumentów poufnych, które nie są już potrzebne, ale nadal mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przykładowo, dokumenty takie jak umowy, faktury, wyciągi bankowe, rachunki i wiele innych, w przypadku wycieku lub nieuprawnionego dostępu, mogą spowodować poważne problemy finansowe lub prawne. Ponadto ważne dokumenty związane z firmami lub instytucjami państwowymi, takie jak raporty, strategie, plany działania, a także dokumenty medyczne i prawne, mogą również zawierać poufne informacje, które także należy odpowiednio zabezpieczyć.

Metody niszczenia dokumentów papierowych

Wśród wielu metod niszczenia dokumentów można wybrać kilka, które cieszą się największą popularnością i charakteryzują się wysoką skutecznością.

Podstawową metodą niszczenia dokumentów, jest niszczenie mechaniczne: ta metoda polega na rozdrobnieniu dokumentów na mniejsze kawałki. Dokumenty są wprowadzane do niszczarki papieru, która rozdrabnia je na mniejsze kawałki, co uniemożliwia odczytanie zawartości. W zależności od potrzeb, niszczarki papieru mogą rozdrabniać dokumenty na różne rozmiary.

Drugą opcją jest niszczenie termiczne, lub chemiczne. Metoda termiczna polega na spaleniu dokumentów. Dokumenty są wprowadzane do specjalnego pieca, gdzie są poddawane wysokiej temperaturze, aż do całkowitego spalenia. Natomiast niszczenie chemiczne, to metoda, która polega na zanurzeniu dokumentów w specjalnym roztworze chemicznym, który po prostu rozpuszcza papier.

Urządzenia i narzędzia do niszczenia dokumentów papierowych

W zależności od potrzeb, do niszczenia dokumentów papierowych można wykorzystać różne urządzenia i narzędzia. Najprostszym sposobem niszczenia dokumentów jest ich ręczne rozdarcie lub przecięcie nożyczkami. Jednak w przypadku większych ilości dokumentów, takie rozwiązanie staje się nieefektywne i czasochłonne. Jest ono również często nieskuteczne.

Bardziej zaawansowanym urządzeniem do niszczenia dokumentów papierowych jest oczywiście niszczarka. Niszczarki dostępne są w różnych rozmiarach i wydajnościach, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do indywidualnych potrzeb. Najprostsze niszczarki przecinają dokumenty na paski, jednak w przypadku dokumentów o ważnej zawartości, takie niszczenie może być niewystarczające. Dlatego też, na rynku dostępne są niszczarki, które tną dokumenty na małe kawałki, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo.

Koszty niszczenia dokumentów papierowych

Koszty niszczenia dokumentów papierowych zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest ilość dokumentów, które wymagają zniszczenia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszty niszczenia dokumentów papierowych jest metoda niszczenia. Niszczarki są zazwyczaj najtańszym rozwiązaniem. Jednak jeśli wymagana jest większa ochrona danych, konieczne może być zastosowanie bardziej zaawansowanej metody niszczenia, co może wpłynąć na wzrost kosztów.

Dodatkowo, koszty niszczenia dokumentów papierowych mogą zależeć od lokalizacji firmy zajmującej się niszczeniem. W większych miastach, gdzie jest większa konkurencja, ceny usług niszczenia dokumentów są zazwyczaj niższe niż w mniejszych miejscowościach. Dlatego warto wybierać firmy z oddziałami w różnych miastach.

Niszczenie dokumentów elektronicznych

Przed rozpoczęciem procesu niszczenia dokumentów elektronicznych ważne jest zdefiniowanie, co dokładnie kwalifikuje się do takiej kategorii. Dokumentem elektronicznym jest każde medium, w którym zawarte są informacje cyfrowe. Są to między innymi pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, wiadomości e-mail, zdjęcia czy filmy.

Niszczenie dokumentów elektronicznych jest niezwykle ważne ze względu na ochronę poufnych informacji, takich jak dane osobowe czy tajemnice przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach przepisy wymagają także ich usunięcia po określonym czasie przechowywania. Przykłady dokumentów, które powinny zostać poddane niszczeniu elektronicznemu to m.in.:

 • dane osobowe (takie jak imiona i nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne czy historie medyczne, dokumenty księgowe, takie jak rachunki, faktury, deklaracje podatkowe),
 • dokumenty firmowe (takie jak umowy, raporty, strategie biznesowe),
 • dokumenty prawne (takie jak umowy, pozwania, decyzje sądowe),
 • dokumenty dotyczące klientów i kontrahentów (takie jak umowy, listy mailingowe, korespondencja),
 • dokumenty medyczne (takie jak historie pacjentów, wyniki badań).

Metody niszczenia dokumentów elektronicznych

Podobnie jak w przypadku dokumentów papierowych, istnieją różne metody niszczenia dokumentów elektronicznych. Jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. trwałe usuwanie, czyli fizyczne zniszczenie nośnika danych poprzez nadpisanie go w sposób uniemożliwiający odzyskanie jakichkolwiek informacji. Inną metodą jest fizyczne zniszczenie nośnika.

Metody niszczenia dokumentów elektronicznych obejmują usuwanie danych przy pomocy specjalnych programów, takich jak programy do formatowania dysków twardych, kasowania danych czy usuwania plików. Istnieją także metody fizycznego niszczenia nośników danych, takie jak mechaniczne niszczenie dysków twardych, cięcie nośników na kawałki czy przecieranie nośników magnetycznych. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety oraz różny wpływ na środowisko, co należy uwzględnić podczas wyboru metody.

Urządzenia i narzędzia do niszczenia dokumentów elektronicznych

Do niszczenia dokumentów elektronicznych można wykorzystać specjalistyczne urządzenia i narzędzia, takie jak destruktory, które zapewniają trwałe i bezpieczne usunięcie danych. W przypadku urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe czy tablety, można wykorzystać oprogramowanie do ich zdalnego usunięcia.

Profesjonalna utylizacja dokumentów

Niszczenie dokumentów jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, a zarazem obowiązkiem prawno-organizacyjnym, który wynika z przepisów prawa. Jak już zostało wcześniej wspomniane, istnieją różne rodzaje dokumentów, które wymagają niszczenia, takie jak dokumenty firmowe, akta sądowe, akta księgowe, akta komornicze czy dane osobowe. Każda z tych kategorii wymaga odpowiedniego traktowania i zastosowania odpowiednich metod niszczenia.

Niszczenie dokumentów papierowych można przeprowadzić na wiele sposobów, między innymi poprzez ich mechaniczne rozdrobnienie, spalenie czy roztarcie. Ważne jest, aby wybierać odpowiednią metodę niszczenia, biorąc pod uwagę specyfikę dokumentów oraz przepisy prawa. Niszczenie dokumentów elektronicznych natomiast jest bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Tutaj z kolei najczęściej stosowane są metody takie jak przeprowadzenie procesu kasowania danych z dysku twardego lub ich fizyczne zniszczenie.

Firma Ekoakta to doświadczony i godny zaufania partner w dziedzinie niszczenia dokumentów. Od 2001 roku działa na polskim rynku, obsługując już ponad 20 000 klientów. Dzięki posiadaniu 3 oddziałów niszczących oraz 4 archiwów firma jest w stanie sprostać potrzebom nawet największych przedsiębiorstw, a dzięki niezbędnym zezwoleniom i licencjom można mieć pewność, że proces niszczenia dokumentów odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Warto również podkreślić, że Ekoakta cieszy się bardzo wysokim poziomem zadowolenia swoich klientów. Według statystyk, 99,6% osób korzystających z usług firmy jest zadowolonych z fachowości i terminowości usług. Ponadto firma oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu niszczenia dokumentów, obejmujące zarówno dokumenty papierowe, jak i elektroniczne. Klienci mają do wyboru różne metody niszczenia, a każde zadanie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na maksymalne dostosowanie oferty do potrzeb klienta.

Zachęcamy do skorzystania z oferty Ekoakta i przekonania się o jakości naszych usług. Bezpieczeństwo i poufność Państwa dokumentów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego zapewniamy profesjonalne podejście i pełną dyskrecję. Dzięki nam można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć ewentualnych konsekwencji związanych z nieprawidłowym niszczeniem dokumentów. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zadbać o bezpieczeństwo Twoich dokumentów!

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica