Baza wiedzy

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Czy niszczenie dokumentów w niszczarce to przetwarzanie danych osobowych?

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do prywatności, a co za tym idzie, musi mieć prawo do usunięcia swoich danych osobowych z niechcianych miejsc. Ochrona danych osobowych stała się klucz...

Jak poprawnie i bezpiecznie archiwizować dokumenty w firmie

Wraz z rosnącą liczbą firm na polskim rynku, rozwojem informatyzacji oraz zmieniającymi się przepisami, jak RODO – zarządzanie i zachowanie krytycznych informacji staje się kluczowe. Archiwi...

Jak długo można przechowywać dane osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników musi przetwarzać dane osobowe, nie mówiąc już kwestiach obsługi klientów czy współpracy z firmami zewnętrznymi. Rozporządzenie RODO w sprawie ochron...

Po jakim czasie dokumenty trafiają do archiwum?

Skuteczne zarządzanie dokumentacją finansową to podstawa utrzymania sprawnego działania i ogólnej wydajności każdego przedsiębiorstwa. Wśród tych kluczowych dokumentów znajdują się dokume...

Jak długo należy trzymać dokumenty podatkowe

Przedsiębiorcy powinni być dobrze zorientowani w prawidłowych praktykach przechowywania i retencji różnych rodzajów dokumentacji finansowej, aby uniknąć problemów związanych z przestrzeganie...

Jakie dokumenty księgowe można wyrzucić, a które należy zniszczyć w 2023 roku

W dobie coraz bardziej cyfrowego świata dokumentacja papierowa wciąż stanowi ważny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i instytucji. Jednak, wraz z upływem czasu, wiele z tych dokument...

Jak długo szpital przechowuje dokumentację medyczną pacjentów

W dzisiejszych czasach prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów jest nieodłącznym elementem opieki zdrowotnej. Dzięki niej lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści mają dostęp do informac...

Jak długo należy przechowywać listy obecności i wnioski urlopowe

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością prowadzenia wielu dokumentów, w tym list obecności pracowników oraz wniosków urlopowych. Jednak wiele przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: jak d...

W jaki sposób archiwizować dokumenty kategorii B

Archiwizacja dokumentów jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie dokumenty, niezależnie od ich kategorii, powinny być przechowywane w sposób, który umożli...

Jak długo należy przechowywać dokumenty po zamknięciu działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej to dla wielu przedsiębiorców niełatwe i skomplikowane zadanie oraz bardzo trudna decyzja i (nierzadko) osobista tragedia. Poza formalnościami związanymi z...

Jak długo należy przechowywać dokumenty sprzedaży samochodu

Przechowywanie dokumentów związanych ze sprzedażą samochodu może wydawać się niepotrzebne, jednak jest to ważne dla bezpieczeństwa finansowego i prawnego zarówno kupującego, jak i sprzedaj...

Jak długo należy przechowywać faktury sprzedaży towarów i usług zgodnie z przepisami

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością zachowania porządku w dokumentacji. Jednym z najważniejszych dokumentów są faktury sprzedaży towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi prze...

Podział dokumentacji archiwalnej (A, B, BC, BE)

Archiwizacja dokumentów jest niezwykle istotnym procesem zarówno podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jak i czynności prowadzonych w archiwach samorządowych czy różnego rodzaju insty...

Czym jest archiwum dokumentów pracowniczych

Archiwum dokumentów pracowniczych to proces przenoszenia dokumentów do specjalnie przygotowanych przestrzeni lub systemów – archiwów w celu ich bezpiecznego i długotrwałego przechowywania. Zas...

Rodzaje nośników danych i sposoby ich niszczenia

W erze cyfryzacji nośniki danych odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu, przechowywaniu i wymianie informacji. Różne typy tych nośników, od dysków twardych po karty pamięci, służą różny...

Jak niszczyć bezpiecznie dyski w czasie pracy zdalnej?

Praca zdalna przynosi ze sobą liczne wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji. Zarządzanie i niszczenie danych na dyskach twardych wymaga szczególnej uwagi. W tym artykule pr...

Czy istnieją różnice w niszczeniu dokumentacji w zależności od branży?

Rozpoczynając analizę procedur zarządzania dokumentacją, nie sposób pominąć znaczących różnic wynikających z charakteru poszczególnych branż. Niezależnie od sektora, dokumentacja jest kl...

Niszczenie danych w profesjonalnej firmie zewnętrznej – dlaczego to się opłaca?

W obliczu rosnącego znaczenia ochrony informacji w świecie cyfrowym wiele firm staje przed ważnym pytaniem – Gdzie oddać dokumenty do zniszczenia, aby było to bezpieczne i zgodne z prawem? Wła...

Ochrona danych osobowych a niszczenie dysków HDD/SSD – ważne zagadnienia

W dobie cyfryzacji, w której dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, ochrona danych osobowych jest nie tylko obowiązkiem, ale i elementem wizerunkowym każdej firmy, która dba o dobrą ...

Na czym polega archiwizacja dokumentów?

Archiwizacja dokumentów jest kluczowym procesem, który powinien być starannie zarządzany w każdej firmie. Pomaga ona utrzymać porządek w dokumentach, chroni przed utratą danych i umożliwia ł...

Bezpieczeństwo dokumentów płacowych – o co należy zadbać?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jednym z kluczowych aspektów, które muszą być odpowiednio zabezpieczone, jest dokumentacja płacowa. W tym kontekście, terminy przechowywania list p...

Jak archiwizować dokumenty w firmie?

Archiwizacja dokumentów w firmie jest kluczowym elementem zarządzania organizacją, podkreślając znaczenie zarządzania zasobami w postaci akt i innych dokumentów. Niezależnie od branży czy wie...

Jakie są ustawowe terminy przetrzymywania dokumentacji?

Znajomość odpowiedzi na pytanie "jak długo przechowywać dokumenty?" jest dość istotna dla każdego przedsiębiorcy, instytucji czy urzędu. Niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej dzia...

RODO — czy w przypadku rozporządzenia trzeba korzystać z profesjonalnego niszczenia dokumentów?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) reguluje sposób ich przetwarzania w całej Unii Europejskiej. Istnieją precyzyjne wymagania dotyczące przechowywania, ale również bezpie...

Kiedy dokumenty trafiają do archiwum państwowego?

Archiwum państwowe to instytucja, która zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, katalogowaniem i udostępnianiem dokumentów, które są szczególnie istotne dla danego państwa lub regionu. Dotyc...

Jak uporządkować dokumenty w teczce do archiwum?

Wiele firm i instytucji przechowuje ważne informacje. Wszystkie dokumenty, które dotyczą danych osobowych, ale również kwestii finansowych, prawnych czy medycznych wymagają szczególnego podejś...

Czy można niszczyć dokumenty przez spalenie?

Skuteczne i terminowe niszczenie dokumentów jest równie istotne, jak sposób ich przechowywania. Czas przetrzymywania informacji osobistych, ale także finansowych, sądowych czy medycznych regulowa...

Czy można niszczyć dokumenty w niszczarce biurowej?

Niszczenie dokumentów po upływie określonego czasu jest konieczne. W zależności od tego, jak duże jest archiwum, można zrobić to samodzielnie, ale również skorzystać z usług profesjonalnej...

Jak należy przechowywać dokumenty archiwalne, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych?

Ze względu na dużą rangę dokumentów archiwalnych koniecznie należy zadbać o to, aby były one prawidłowo przechowywane. Dotyczy to szczególnie informacji chronionych przepisami prawa. W wielu...

Jak długo przechowywać dokumenty po zamknięciu działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej jest procesem skomplikowanym i nierzadko obarczonym emocjami. Jednym z ważnych aspektów, który wymaga uwagi po zakończeniu działalności, jest kwestia prze...

KSeF – Krajowy System elektronicznych Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to inicjatywa w polskim systemie podatkowym znacząco wpływająca na proces wystawiania i przechowywania faktur. System został stworzony po to, by ułatwić zarówno p...

Jakie są sposoby niszczenia dokumentów?

Niszczenie dokumentów w świetle przepisów RODO wymaga od firm profesjonalnego podejścia. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) podkreśla konieczność bezpiecznego usuwania danych, b...

Jak niszczyć płyty CD?

Obecnie, choć dane przechowywane są na różnorodnych nośnikach, płyty CD nadal znajdują swoje zastosowanie zarówno w sektorze prywatnym, jak i w biznesie. Chociaż technologia ta powoli odchodz...

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe  stało się ważnym procesem zarówno dla firm, jak i instytucji. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), odpowiednie postę...

Jak zabezpieczyć dane w firmie?

Obecnie każda firma stoi przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniej ochrony informacji. W kontekście zabezpieczenia danych osobowych w firmie, niezbędne jest zwrócenie uwagi na różne aspekty przec...

Ile kosztuje niszczenie dokumentów?

W erze cyfrowej, gdzie dane są nowym złotem, niszczenie dokumentów staje się nie tylko obowiązkiem, ale i koniecznością dla zachowania tajemnic firmy, danych osobowych pracowników i klientów....

Czy warto samodzielnie niszczyć dokumenty?

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z dokumentami mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak: kradzież tożsamości, wycieki danych osobowych czy nawet straty fina...

Koszt archiwizacji dokumentów

Archiwizacja dokumentów jest procesem złożonym i wymagającym indywidualnego podejścia, co wpływa na koszt usługi. Kluczowym aspektem wyceny jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu, który pozw...

Jakie są klasy niszczenia dokumentów ?

W tym kontekście ochrony danych osobowych, kluczową rolę odgrywa skuteczne niszczenie dokumentów przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat. Warto więc zrozumieć zasady, normy i klasy...

Niszczenie dokumentów u klienta - zobacz jakie to proste

Czy przetwarzane przez Twoją firmę dokumenty i akta nie mogą być wywożone poza jej teren, ale muszą zostać zgodnie z przepisami skutecznie zniszczone? Jak w takim razie poradzić sobie z kwesti...

Dokumenty księgowe. Klucz do przejrzystości finansowej

Zarządzanie dokumentacją księgową to podstawa każdego przedsiębiorstwa, która zapewnia nie tylko zgodność z prawem, ale również przejrzystość finansową. Dokumenty księgowe odgrywają kl...

Czym jest archiwizacja danych?

W dobie dynamicznego przyrostu informacji oraz składowania przez przedsiębiorstwa ogromnej ilości dokumentów, archiwizacja danych nabiera szczególnego znaczenia. Jak archiwizować dokumenty księ...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów w firmie

Z upływem czasu i rozwojem każdej firmy, obserwujemy gwałtowny wzrost ilości generowanych dokumentów - zarówno tych tradycyjnych, papierowych, jak i elektronicznych. Ta progresja wywołuje natur...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej: kompleksowe podejście

Przechowywanie i zarządzanie dokumentacją medyczną stanowi krok w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i efektywności operacyjnej placówek medycznych. Jednak równie ważne, co przechowywa...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
3 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica