Baza wiedzy

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe  stało się ważnym procesem zarówno dla firm, jak i instytucji. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), odpowiednie postępowanie z dokumentami zawierającymi dane osobowe jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także etycznym i praktycznym obowiązkiem każdej organizacji. Jak powinno wyglądać niszczenie danych osobowych? Zapraszamy do lektury naszego artykułu. 

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe zgodne z RODO

Niszczenie dokumentów, w których znajdują się m.in takie dane, jak numery PESEL powinno być skuteczne i realizować hasło ochrona danych osobowych. Jak zrobić to zgodnie z RODO? Przede wszystkim należy zidentyfikować dokumenty, które wymagają zniszczenia. Powinny to być wszelkie materiały, które zawierają dane osobowe i które nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Warto pamiętać, że dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby.

Po identyfikacji takich dokumentów, konieczne jest zastosowanie bezpiecznych metod ich niszczenia. Należy to robić w sposób uniemożliwiający odtworzenie i uzyskanie dostępu do danych. Najczęściej wykorzystuje się do tego specjalistyczne niszczarki dokumentów, które są w stanie rozdrobnić papier na małe fragmenty, uniemożliwiając odczytanie oryginalnej treści.

Niszczenie dokumentów zgodnie z RODO

Zgodność z RODO w kontekście niszczenia dokumentów oznacza przestrzeganie określonych procedur i zasad. Każda organizacja powinna mieć jasno określone procedury dotyczące przechowywania i niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe. Ważne jest, aby te procedury były regularnie przeglądane i aktualizowane, biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i standardy.

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe powinno być zgodne z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy, niszczenie dokumentów obejmuje różne operacje – zarówno automatyczne, jak i manualne mające na celu eliminację danych osobowych. Jest to niezbędne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji.

W przeszłości w internecie oraz mediach tradycyjnych można było przeczytać o przypadkach, gdzie dokumenty zawierające wrażliwe dane, takie jak informacje o klientach czy pracownikach, były nieodpowiednio usuwane i trafiały na śmietnik, stwarzając ryzyko wykorzystania ich przez nieuczciwe osoby. Takie zaniedbania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla organizacji.

RODO nie precyzuje dokładnych metod niszczenia dokumentów, pozostawiając pewien margines swobody w wyborze odpowiednich technik. Kluczowe jest, aby wybrane metody skutecznie uniemożliwiały odtworzenie lub dalsze przetwarzanie danych. Organizacje muszą również pamiętać o obowiązku natychmiastowego usuwania danych, gdy przestają być one potrzebne. Efektywna archiwizacja może tu odegrać ważną rolę, ułatwiając zarządzanie i szybkie odnajdywanie dokumentów.

Zlecanie niszczenia dokumentów. Czy to bezpieczne rozwiązanie?

Korzystanie z usług firm specjalizujących się w niszczeniu dokumentów, takich jak nasza firma Ekoakta, może okazać się efektywnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Przede wszystkim dysponujemy odpowiednim doświadczeniem oraz zaawansowanym sprzętem i procedurami, aby zagwarantować, że niszczenie dokumentów odbywa się zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. 

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe oznacza fizyczne zniszczenie nośnika danych w taki sposób, by uniemożliwić ich odtworzenie. Standardowe biurowe niszczarki mogą być niewystarczające do zniszczenia niektórych nośników, takich jak dyski twarde czy pendrive’y. Dlatego często konieczne jest skorzystanie ze specjalistycznych usług, które zapewniają odpowiednią technologię i procedury niszczenia. Jako Ekoakta kwestia rodo zlecenie niszczenia dokumentów będzie przez nas wykonana w sposób kompleksowy. 

Protokołowanie procesu niszczenia. Dowód na odpowiednie zniszczenie dokumentów zawierających dane osobowe 

Kluczowym aspektem niszczenia dokumentów jest także odpowiednie udokumentowanie całego procesu. Firmy powinny protokołować zarówno odbiór dokumentów do zniszczenia, jak i samą procedurę ich niszczenia. Jest to nie tylko wymóg RODO, ale także sposób na zapewnienie transparentności i odpowiedzialności procesu.

Niszczenie dokumentów RODO zawierających dane osobowe to kluczowy element zapewnienia ochrony prywatności. Proces ten wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale także świadomości i odpowiedzialności organizacji. Regularne przeglądy procedur, dokładne dokumentowanie procesu niszczenia oraz współpraca z zaufanymi partnerami to działania, które każda organizacja powinna podjąć, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Niszczenie dokumentów z danymi osobowymi w firmie Ekoakta to proces, który przynosi znaczące korzyści. Dzięki odpowiedniemu podejściu do usuwania tych dokumentów, Ekoakta nie tylko zapewnia zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, takimi jak RODO, ale także wzmacnia zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

W dobie wzrastającej świadomości ochrony danych osobowych i ryzyka związanego z wyciekiem informacji, takie działania są szczególnie cenne. Skuteczne niszczenie dokumentów eliminuje ryzyko dostępu do wrażliwych danych przez nieuprawnione osoby, co jest kluczowe dla ochrony prywatności klientów i pracowników.

Ponadto, odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi przez firmę, taką jak Ekoakta, przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. To z kolei może wpłynąć na decyzje klientów i partnerów biznesowych, którzy coraz częściej wybierają współpracę z firmami dbającymi o bezpieczeństwo danych.

Kolejną korzyścią jest minimalizacja ryzyka nałożenia kar finansowych za naruszenie przepisów RODO. Zatem inwestycja w skuteczne metody niszczenia dokumentów jest nie tylko krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa danych, ale również świadomą decyzją ochrony interesów firmy.

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
4 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica