Baza wiedzy

RODO — czy w przypadku rozporządzenia trzeba korzystać z profesjonalnego niszczenia dokumentów?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) reguluje sposób ich przetwarzania w całej Unii Europejskiej. Istnieją precyzyjne wymagania dotyczące przechowywania, ale również bezpiecznego niszczenia dokumentów zawierających takie informacje. RODO nakłada na organizacje obowiązek zachowania odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy uszkodzeniem. Ich niekontrolowany wyciek stanowi duże zagrożenia dla bezpieczeństwa i może stanowić pretekst do działań o charakterze przestępczym. Aby więc spełnić warunki RODO, dokument musi być również usunięty zgodnie z przepisami.

Czy usuwanie i niszczenie danych osobowych to także ich przetwarzanie?

Wiele osób zastanawia się, czy usuwanie i niszczenie danych osobowych to także ich przetwarzanie. Prawda jest taka, że przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, obejmuje wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych. Można wśród nich wymienić zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, analizę, ale również usuwanie informacji. Współcześnie firmy i organizacje mają dostęp do bardzo wielu wrażliwych danych. Ich działalność byłaby niemożliwa bez systematycznego przetwarzania takich informacji. Chociaż stanowi to duże ułatwienie, równocześnie może być także źródłem nowych zagrożeń. Współcześnie przestępcy potrafią nawet posunąć się do kradzieży tożsamości, co stanowi ogromny problem dla osoby, która padnie ofiarą takiego nadużycia. Dlatego właśnie wrażliwe dane chronione są przepisami prawa. Dokumenty RODO zawierają informacje, które nie powinny dostać się do wiadomości niepowołanych osób. Ich usuwanie stanowi więc ważny element zarządzania danymi. RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek zapewnienia, że dane informacje przechowywane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po upływie określonego czasu konieczne jest usunięcie informacji. Dotyczy to sytuacji, gdy przechowywanie danych nie jest już uzasadnione lub gdy osoba, której dotyczą, wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Dlatego dokument RODO wymaga odpowiedniego podejścia na każdym etapie. Niszczenie danych osobowych odnosi się zazwyczaj do fizycznego zniszczenia nośników danych, takich jak papier, dyski twarde, czy płyty CD w celu całkowitego wyeliminowania dostępu do informacji. To również jest istotnym aspektem zapewnienia ochrony danych osobowych i zgodności z przepisami o ochronie danych.

Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe

Wiele firm i instytucji przetwarza duże ilości danych osobowych, które muszą być regularnie usuwane. Można się oczywiście zdecydować na ich samodzielną utylizację, wiąże się to jednak często z różnorodnymi utrudnieniami. Przepustowość klasycznych biurowych niszczarek jest niewielka i nie pozwala przeważnie na efektywne działanie. W przypadku dużych organizacji utylizacja informacji mogłaby się więc okazać bardzo żmudnym procesem. W wielu przypadkach niemożliwe jest ponadto zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa całego procesu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów. W nasze firmie pomożemy Ci zniszczyć RODO dokumenty w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Klient musi jedynie złożyć zlecenie. Może to zrobić telefonicznie lub online. Następnie dostarczamy do siedziby firmy bezpieczne pojemniki. W zależności od potrzeb mogą mieć one pojemność 70, 120, 240, 250 lub 600 litrów. Odbiór dokumentów zostanie poświadczony elektronicznym protokołem odbioru. Dokumentacja transportowana jest specjalnym samochodem monitorowanym systemem GPS do instalacji niszczącej. W trakcie przejazdu czuwa nad nią doświadczony konwojent. Akta utylizowane są w strzeżonym obiekcie według normy ISO 21964/DIN 66399 do 3 stopnia utajenia. Jeśli takie będzie życzenie klienta, możliwe jest ponadto nagranie procesu niszczenia i dostarczenie kopii filmu. Dokumentacja procesu niszczenia stanowi niezbity dowód realizacji zadania. Zamawiający otrzymuje ponadto certyfikat potwierdzający utylizację zawartości pojemników. Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe jest konieczne, ale nie stanowi dużego obciążenia dla klienta. Dzięki temu właściciele firm i organizacji mogą zająć się sprawami, które są znacznie istotniejsze z punktu widzenia prowadzenia biznesu, a także uniknąć niepotrzebnego stresu.

Dlaczego warto zamówić profesjonalną usługę niszczenia dokumentów?

Możesz zlecić naszej firmie utylizację akt zawierających dane osobowe, a wśród nich takich, które dotyczą kwestii finansowych, sądowych czy medycznych. Niszczenie dokumentacji w profesjonalnej firmie gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo utylizacji danych, niezależnie do tego, jak duża jest ich ranga. Personel, który się tym zajmuje, odbywa szkolenia umożliwiające efektywne działanie. Wszyscy pracownicy posiadają zaświadczenie o niekaralności i zobowiązani są do zachowania tajemnicy, co sprawia, że wrażliwe informacje są skutecznie chronione. Praca zatrudnionych osób jest ponadto nadzorowana przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu jakości i bezpieczeństwa, który pilnuje, aby wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Utylizacja dokumentacji odbywa się ponadto w dobrze chronionych obiektach. Dostęp do nich zabezpieczony jest poprzez specjalny system śluz. Nie ma obaw, że ktokolwiek niepowołany przedostanie się na teren niszczarni.  Budynki są ponadto wyposażone w monitoring i całodobową, lokalną ochronę. Akta chronione są także dzięki specjalnym instalacjom przeciwpożarowym i systemom antywłamaniowym. W naszym posiadaniu znajduje się infrastruktura zapewniająca maksymalną wydajność. W jej skład wchodzą profesjonalne instalacje niszczące, które pozwalają na utylizację przekazanych materiałów zgodnie z 3 stopniem utajnienia normy ISO 21964/DIN 66399. Niezależnie od tego, skąd pochodzi zlecenie, zapewniamy jednakowy standard obsługi klientom. Możesz się więc do nas zgłosić niezależnie od tego, w którym regionie Polski mieści się Twoja firma. Również czas realizacji zleceń jest krótki. W ofercie znajduje się ponadto specjalna usługa, jaką jest niszczenie nośników danych metodą demagnetyzacji. Skasowanie informacji z nośnika cyfrowego nie jest wystarczające, ponieważ osoby dysponujące odpowiednią wiedzą mogą je odtworzyć. Dopiero silny impuls magnetyczny powoduje nieodwracalną i kompletną utratę informacji, która uniemożliwia ponowne ich zapisanie. Taka usługa dotyczy dysków HDD, SDD, CD, DVD i taśm backup. W przypadku niszczenia dysków HDD zachowany jest poziom bezpieczeństwa H5. Dyski SSD utylizowane są zgodnie z poziomem bezpieczeństwa E3. Warto zdecydować się na profesjonalne niszczenie nośników danych, jeśli ma się dostęp do istotnych informacji. Można dzięki temu skoncentrować się na zadaniach, które są znacznie istotniejsze z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania organizacji. Niepotrzebny stres nie sprzyja prowadzeniu biznesu, a wręcz może prowadzić do pomyłek.

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
4 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica