Baza wiedzy

Kiedy dokumenty trafiają do archiwum państwowego?

Archiwum państwowe to instytucja, która zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, katalogowaniem i udostępnianiem dokumentów, które są szczególnie istotne dla danego państwa lub regionu. Dotyczy to materiałów archiwalnych o dużej wartości historycznej, kulturalnej i prawnej. Takie instytucje umożliwiają ochronę dziedzictwa narodowego oraz zapewniają dostęp do dokumentów z przeszłości w celach badawczych, edukacyjnych i administracyjnych. Ich rola jest więc bardzo istotna, ponieważ pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania państw i regionów.

Jakie są funkcje archiwów państwowych?

Archiwa państwowe zbierają dokumenty i materiały archiwalne pochodzące z różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Często przyjmowane są także akta dostarczane przez osoby prywatne. Mogą to być dokumenty urzędowe, prawne, ale również listy, zdjęcia, mapy czy nagrania audio. Archiwiści pracują nad odpowiednim katalogowaniem i klasyfikowaniem zbiorów archiwalnych, aby umożliwić łatwy dostęp do nich pozostałym użytkownikom. Zatrudnione osoby tworzą spisy zawartości, indeksy i bazy danych, które ułatwiają wyszukiwanie i identyfikowanie konkretnych dokumentów. Archiwa państwowe podejmują działania, które mają na celu zachowanie materiałów archiwalnych oraz zapobieganie ich degradacji i uszkodzeniom. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dochodzi również do konserwacji i restauracji dokumentów. Jednym z głównych celów istnienia archiwów państwowych jest udostępnianie zbiorów badaczom, studentom, historykom, prawnikom i innym osobom zainteresowanym. Możliwość zapoznania się z materiałami archiwalnymi pozwala między innymi na prowadzenie wiarygodnych badań naukowych, ale również tworzenie wartościowych tekstów kultury. Archiwa państwowe wspierają także działania administracji publicznej. Rolą takich instytucji jest przechowywanie akt urzędowych i dokumentów prawnych oraz udzielanie dostępu do nich w celach administracyjnych i prawnych.

Kiedy dokumenty trafiają do archiwum państwowego?

Dokumenty trafiają do archiwum państwowego, gdy przestają być potrzebne do bieżącej działalności urzędu, instytucji lub organizacji, która je wytworzyła. Szczegółowe przepisy prawne regulują, jak długo mają być przechowywane dokumenty. W zależności od rodzaju akt, czas ich przechowywania może się różnić. Po jego upływie dokumenty mogą zostać przekazane do archiwum, jeśli nie są już potrzebne do codziennej pracy. Niektóre akta ze względu na wyjątkową wartość historyczną, kulturową lub naukową, mogą być przechowywane w archiwach państwowych, nawet jeśli ich przetwarzanie jest cały czas aktualne. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej to szczególna instytucja archiwalna, która zajmuje się przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją pracowników. W przypadku jednak gdy firma popadnie w kłopoty finansowe lub znajduje się w stanie upadłości, może się zdarzyć, że środki finansowe zgromadzone na jej koncie nie są wystarczające, aby właściwie przechowywać dokumentację. Wtedy właśnie decyzją sądu rejonowego akta kierowane są do instytucji państwowej. Archiwum Państwowe może ponadto zawierać informacje przechowywane przez prywatne archiwa, jeśli zostały one zlikwidowane. 

Profesjonalna archiwizacja dokumentów

Jeśli zastanawiasz się, czym jest archiwizacja dokumentów pracowniczych, musisz wiedzieć, że dotyczy ona porządkowania informacji kadrowych w sposób, który umożliwi ich łatwe odszukanie. Profesjonalna archiwizacja dokumentacji sprawdza się w przypadku takich informacji, ale również danych finansowych, sądowych i medycznych. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju informacji dotyczy ten proces, jego przeprowadzenie wymaga systematycznego podejścia. W innym wypadku odszukanie akurat potrzebnych informacji może się okazać niemożliwe. Na początku konieczne jest zakwalifikowanie akt do kategorii A lub B. Następnie odbywa się opracowanie dokumentacji, poprzez przyporządkowanie jej do określonej grupy rzeczowej. Kolejnym krokiem jest uformowanie chronologiczne i tematyczne jednostek (segregatorów, pudeł i teczek). Oznaczenie akt odbywa się poprzez umieszczenie na wierzchniej stronie nazwy instytucji i komórki, znaku i tytułu akt lub odtworzenie tytułu teczek zgodnie z zawartością aktową. Wszystkim dokumentom trzeba nadać termin przechowywania oraz spakować je do specjalnych pudeł archiwizacyjnych. Konieczne jest również brakowanie akt, których okres przechowywania już minął. Również niszczenie dokumentacji wymaga uwagi. Powinno się ono odbywać zgodnie z normą ISO 21964/DIN 66399. Pozostałym aktom należy nadać topografię w archiwum klienta oraz przekazać zleceniodawcy informacje o sposobie korzystania z dokumentów tak, aby każda zatrudniona osoba wiedziała, jak się poruszać po archiwum. Warto mieć świadomość, jak archiwizować dokumenty w firmie, aby nie popełnić błędów, które mogą wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej. Najlepiej jednak po prostu skorzystać z usług profesjonalistów. Czytelne procedury sprawiają, że po ich wdrożeniu każdy powinien sobie poradzić z obsługą archiwum. Jest to szczególnie przydatne, jeśli w firmie nie pracują specjaliści zajmujący się architekturą informacji. 

Przechowywanie dokumentów

Profesjonalne przechowywanie dokumentacji jest również przydatną usługą, którą można zamówić. Dzięki temu zyskuje się pewność, że akta są odpowiednio chronione, a także uporządkowane w sposób, który pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. Na początku do siedziby firmy dostarczane są pudła archiwizacyjne, do których pracownicy Ekoakta pakują dokumenty. Kolejny krok to transport do archiwum, który odbywa się pod okiem zawodowego konwojenta specjalnym autem śledzonym przez sygnał GPS. Protokół przekazania dokumentów potwierdza, że zostały one przekazane naszym pracownikom. Bardzo ważne jest sporządzenie ewidencji przekazanej dokumentacji i oznaczenie pudeł archiwizacyjnych kodami paskowymi. Następnie dokumenty umieszczane są w odpowiednio zabezpieczonym obiekcie archiwizacyjnym. Akta, które mają zostać zniszczone, są utylizowane w odpowiednim momencie. Skorzystanie z usługi przechowywania dokumentów nie oznacza oczywiście utrudnień w dostępie do informacji. W każdej chwili można skorzystać z nich w miejscu przechowywania, a także zgłosić zapotrzebowanie na dowiezienie oryginałów do siedziby firmy. Możliwe jest ponadto przesłanie poszczególnych kopii faksem lub e-mailem. Na końcu przekazujemy stosowne raporty dotyczące zasobu archiwalnego oraz wykonywanych na nim operacji zleconych przez klienta. Dzięki temu możliwe jest zachowanie pełnej kontroli nad wszelkimi procesami związanymi z przetwarzaniem informacji w firmie. Warto również pamiętać o możliwości digitalizacji archiwum. Usługa ta wymaga zeskanowania wszystkich akt, ale warto się na nią zdecydować, ponieważ dostęp do akt staje się znacznie łatwiejszy. Cyfrowe kopie dokumentów prościej odszukać. Można z nich ponadto korzystać z różnych miejsc. W wielu przypadkach stanowi to nieocenione wsparcie, które sprawia, że praca w organizacji staje się znacznie bardziej intuicyjna.

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
4 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica