Baza wiedzy

Dokumenty księgowe. Klucz do przejrzystości finansowej

Zarządzanie dokumentacją księgową to podstawa każdego przedsiębiorstwa, która zapewnia nie tylko zgodność z prawem, ale również przejrzystość finansową. Dokumenty księgowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firmy, gwarantując dokładność i aktualność danych finansowych. W tym wpisie skupimy się na tym, jakie są dokumenty księgowe oraz ile trzeba przechowywać dokumenty księgowe.

Dokumenty księgowe – rodzaje

Dokumenty księgowe można podzielić na różne rodzaje w zależności od ich pochodzenia oraz funkcji, które pełnią w procesie księgowym. Wyróżniamy trzy główne typy dokumentów księgowych:

  1. Zewnętrzne własne: To dokumenty, które firma wysyła do swoich kontrahentów. Należą do nich na przykład faktury sprzedaży.
  2. Zewnętrzne obce: Są to dokumenty otrzymywane od innych podmiotów, takie jak faktury zakupu.
  3. Wewnętrzne: Dokumenty tworzone wewnątrz przedsiębiorstwa, dokumentujące różnego rodzaju operacje wewnętrzne, np. wewnętrzne polecenia wydania materiałów.

Każdy dokument księgowy powinien zawierać elementy niezbędne do prawidłowej identyfikacji i ewidencji, takie jak data, wartość operacji, podpis osoby upoważnionej i inne wymagane dane.

Jak długo przechowywać dokumenty księgowe?

Okresy przechowywania dokumentów księgowych są regulowane przez przepisy prawne, które określają minimalne okresy, przez które dane dokumenty muszą być dostępne dla celów kontrolnych, audytowych oraz podatkowych.

Ile trzeba przechowywać dokumenty księgowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, większość dokumentów księgowych powinna być przechowywana przez okres minimum pięciu lat, licząc od końca roku obrotowego, w którym zostały utworzone. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre typy dokumentów, takie jak sprawozdania finansowe, mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania.

Firmy mogą przechowywać dokumenty w siedzibie przedsiębiorstwa lub w zewnętrznych archiwach. Ważne jest, aby dokumenty były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz nieupoważnionym dostępem.

Zewnętrzna archiwizacja dokumentów księgowych

Archiwizacja dokumentów księgowych przez zewnętrzną firmę oferuje szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Po pierwsze, delegowanie tej funkcji specjalistom zapewnia profesjonalne zarządzanie dokumentacją, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając dokładność archiwizacji. Firmy zewnętrzne wykorzystują zaawansowane systemy do przechowywania i indeksowania dokumentów, co znacząco ułatwia dostęp do potrzebnych informacji i przyspiesza procesy audytowe.

Ponadto, outsourcing tej usługi może prowadzić do redukcji kosztów związanych z utrzymaniem własnych zasobów archiwalnych, zarówno pod kątem przestrzeni biurowej, jak i zatrudnienia dodatkowych pracowników. Bezpieczeństwo jest kolejną kluczową zaletą – profesjonalne firmy archiwizacyjne stosują rygorystyczne środki bezpieczeństwa, chroniąc dokumenty przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych. W rezultacie, archiwizacja dokumentów księgowych przez zewnętrzną firmę nie tylko podnosi standardy operacyjne, ale także umożliwia przedsiębiorstwom skupienie się na ich kluczowych działaniach biznesowych. Termin przechowywania dokumentów księgowych będzie z pewnością dotrzymany.

Zarządzanie dokumentacją księgową to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budujący zaufanie między firmą a jej partnerami oraz klientami. Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowe jest istotne nie tylko z punktu widzenia zgodności z regulacjami, ale również dla zapewnienia ciągłości i stabilności operacyjnej przedsiębiorstwa. Znajomość rodzajów dokumentów księgowych oraz zasad ich archiwizacji, ale także kwestii niszczenie dokumentów umożliwia utrzymanie porządku i efektywności procesów księgowych w firmie.

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
3 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica