Niszczenie Dokumentów Bydgoszcz

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Przyciąga takimi atrakcjami jak Wyspa Młyńska, Katedra Bydgoska, zabytkowe spichrze, międzynarodowe festiwale czy cieszące się dużą popularnością tramwaje wodne. Analizując gospodarkę Bydgoszczy, można zauważyć, że ma ona bardzo zdywersyfikowany charakter. Z jednej strony świetnie rozwija się tu przemysł, który ma w tym rejonie dość długą tradycję; z drugiej zaobserwować można coraz większą rolę firm technologicznych, zarówno tych o lokalnym, jak i światowym zasięgu. Obydwa typy przedsiębiorstw mogą skorzystać na profesjonalnie przeprowadzonej usłudze niszczenia dokumentów.

Niektóre przedsiębiorstwa w RODO dostrzegają zwiększoną biurokrację i mnożenie dokumentacji. Rzeczywiście – od kiedy rozporządzenie weszło w życie, firmy muszą z większym pietyzmem dbać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo powinny zadbać o to, jak organizowane są procesy w ich firmie – czy nie ma w ich strukturze tzw. słabych punktów, w których informacje są szczególnie narażone na wyciek. Gra jest jednak warta świeczki, bo taka wzmocniona procedura ochronna sprawia, że klienci i kontrahenci przedsiębiorstw mogą czuć się pewniej. Ochrona danych osobowych to nie tylko zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób przeprowadza się bieżące działania w firmie. To również odpowiedzialne niszczenie dokumentacji.

Niszczenie dokumentacji Bydgoszcz – dlaczego kwestia bezpieczeństwa powinna być ważna dla firmy?

Dokumentacja firmowa to różnorodne akta. Mogą one dotyczyć kwestii zatrudnieniowych (dokumentacja pracownicza), składek ZUS, podatków itp. Takie akta to również szereg umów związanych z klientami, kontrahentami, partnerami. Jeśli firma ujawni bezprawnie ich dane, będzie musiała liczyć się z wysoką grzywną i konsekwencjami natury prawnej. Ryzyko wycieku informacji pojawia się również podczas niszczenia dokumentacji. Jeśli proces zachodzi w biurze, w którym brakuje odpowiednich procedur, bardzo łatwo o niedopatrzenia. Nawet rzetelne zniszczenie akt może jednak nie wystarczyć, bo nie wiemy, co dzieje się ze ścinkami po tym, jak trafiają na śmietnik.

Bezpiecznie niszczenie dokumentów w Bydgoszczy to usługa, która sprzyja ochronie sekretów firmowych. To szczególnie ważne, jeśli przedsiębiorstwo działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Pilnie strzeżone know-how nierzadko decyduje o tym, że możliwe jest prześcignięcie konkurencji.

Szuflada z różnokolorowymi folderami z dokumentami

Jak skutecznie przeprowadzić niszczenie dokumentów w Bydgoszczy?

Profesjonalna pomoc to właściwie jedyny pewny sposób na to, żeby odpowiednio zutylizować dokumenty i całkowicie wykluczyć ryzyko, że dane trafią w niepowołane ręce.

Specjaliści pracujący w EkoAkta są doskonale przeszkoleni i zaznajomieni z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, jak i z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Stosują się do tych zasad zarówno przy załadunku akt do pojemników, jak i podczas kolejnych etapów: przewozu i właściwej utylizacji.

Skutecznie niszczenie akt powinno polegać na tym, że nie da się odtworzyć produktu utylizacji w taki sposób, żeby można było zapoznać się z informacjami, dawniej widniejącymi na aktach. Taki wariant niszczenia na większą skalę możliwy jest jedynie w specjalistycznych instalacjach.

Niszczenie dokumentów Bydgoszcz to usługa, która pozwala:

  1. zaoszczędzić czas

Samodzielne zniszczenie bywa bardzo czasochłonne. Dotyczy to szczególnie firm, które obsługują wielu klientów i w efekcie posługują się bardzo obszerną dokumentacją. Zlecenie usługi profesjonaliście zajmuje nieporównywalnie mniej czasu, zwłaszcza że klient może liczyć na pomoc np. z załadunkiem dokumentów do pojemników.

  1. zwiększyć bezpieczeństwo

Większość przedsiębiorstw nie może pozwolić sobie na naprawdę zaawansowane instalacje niszczące, bo jest to dla nich po prostu nieopłacalna inwestycja. Firmy profesjonalnie zajmujące się niszczeniem dokumentów dysponują nowoczesną infrastrukturą oraz zaawansowanymi systemami zabezpieczeń.

  1. komfort

Przedsiębiorca, zlecając zadanie firmie EkoAkta, ma pewność, że jego dokumentami zajmuje się usługodawca o ugruntowanej pozycji na rynku. Może też odczuwać komfort związany z tym, że żadna instytucja kontrolująca nie wykryje nieprawidłowości związanych z utylizowanymi przez niego dokumentami i nie obciąży go karą.

Skanowanie dokumentów Bydgoszcz – Skanowanie dokumentacji Bydgoszcz

Niszczenie dokumentów to nie jedyna dziedzina w której się specjalizujemy – oferujemy również usługi z zakresu skanowania dokumentów – digitalizacja dokumentów Bydgoszcz.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica