Niszczenie Dokumentów Leszno

Leszno leży w województwie wielkopolskim. Na gospodarczą atrakcyjność regionu wpływa fakt, że miejscowość zlokalizowana jest między dwoma istotnymi ośrodkami gospodarczymi (Poznań i Wrocław). Działa tu m.in. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego. Zwiedzanie Leszna warto rozpocząć od Nowej Synagogi, zabytkowych kościołów, Pałacu Sułkowskich oraz Rynku.

Zniszczone dokumenty

O jakich zagrożeniach należy pamiętać przy niszczeniu dokumentów?

Utylizacja akt, zawierających dane klientów, w świetle obowiązującego prawa jest przetwarzaniem danych osobowych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo musi zadbać o zasady bezpieczeństwa nie tylko podczas codziennej pracy, ale też przy masowym niszczeniu dokumentów. RODO nie określa, jakie środki ostrożności konkretnie należy wdrożyć. Na przedsiębiorcy spoczywa więc obowiązek zbadania ryzyka, które dotyczy jego działalności. Nierzadko problemem jest brak doświadczenia w ocenie formułowanej pod tym kątem. Każdy błąd i niedopatrzenie mogą przynieść katastrofalne skutki. Odpowiedzialność za złamanie RODO to nie tylko konsekwencje wizerunkowe i utrata zaufania klientów. To też problemy z prawem. Złamanie zapisów rozporządzenia w niektórych przypadkach wiąże się z nałożeniem na administratora danych osobowych wysokich kar.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwa starają się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Współpraca z profesjonalną firmą, oferującą niszczenie dokumentów to ważny element strategii, zapobiegającej wyciekowi informacji.

Niszczenie dokumentów w Lesznie – specjalistyczna pomoc

W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, EkoAkta skonstruowała kompleksową ofertę. Obejmuje ona archiwizację, przechowywanie, digitalizację, skanowanie i niszczenie akt. Ta ostatnia usługa realizowana jest sprawnie dzięki specjalnym instalacjom utylizującym. Z powodzeniem niszczą dokumentację papierową, jak też i dysku. W efekcie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z takiego wsparcia skorzystały również przedsiębiorstwa, preferujące elektroniczną formę zapisu akt.

Niszczenie realizowane przez EkoAktę przeprowadzane jest w terminie dogodnym dla klienta. To od usługobiorcy zależy również jego poziom zaangażowania w proces. Może więc zdecydować się na przekazanie dokumentacji załodze EkoAkty i oczekiwanie na certyfikat potwierdzający utylizację, jak też wybrać możliwość obserwowania niszczenia.

Zniszczone dokumenty

Do kogo skierowana jest usługa niszczenia akt?

Z pomocy EkoAkty korzystają przedsiębiorstwa z całej Polski. Wśród nich można znaleźć klientów z Leszna i okolic. Niezależnie od lokalizacji, każdy z usługobiorców docenia oszczędność czasu, bezpieczeństwo oraz elastyczność, oferowane przez usługodawcę. Współczesne niszczenie dokumentów musi wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów oraz wymaganiom o uniwersalnym charakterze (m.in. przestrzeganie przepisów). Zachęcamy do dokładniejszego poznania oferty EkoAkty, również w zakresie archiwizacji, przechowywania, skanowania i digitalizacji akt.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2023 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica