Niszczenie Dokumentów Poznań - Niszczenie Dokumentacji Poznań

Poznań pod względem gospodarczym jest dość mocno zróżnicowany strukturalnie. Największe znaczenie, jak w innych większych miastach Polski, mają tu usługi (ponad 70 proc. wartości dodanej brutto). Podmioty gospodarcze, działające w stolicy wielkopolski, głównie skupiają się na działalności handlowej, produkcji przemysłowej i budowlanej oraz na działalności naukowej i technicznej. Poznań to atrakcyjne miasto również pod względem turystycznym. Będąc tam, warto poświęcić chwilę na zwiedzenie m.in. Starego Miasta, Ratusza, Ostrowa Tumskiego, barokowej Fary, Kolegium Jezuickiego i Palmiarni.

Poznański rynek oraz ratusz

Niszczenie dokumentów Poznań – co mówi o tym prawo?

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z przechowywaniem dokumentacji. Stanowi ona dowód, że przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wobec klienta, pracowników i odwrotnie. Aby zapanować nad zgromadzoną dokumentacją, przeprowadza się profesjonalną archiwizację, która ma na celu uporządkowanie wszystkich posiadanych akt zgodnie z określonymi kryteriami. Wyspecjalizowani usługodawcy są w stanie wspomóc przedsiębiorstwo w działaniach tego typu. Cykl życia dokumentacji nie kończ się jednak na tym etapie. Przychodzi czas, że akta trzeba zutylizować, bo są przedawnione.

Planując utylizację dokumentów w przedsiębiorstwie, warto wziąć pod uwagę zapisy RODO. Interpretację przepisów dobrze jest  rozpocząć od samego terminu „administrator danych osobowych”. Zgodnie z RODO jest to organ, podmiot lub jednostka organizacyjna, która podejmuje decyzje związane z celami i środkami przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami RODO administrator danych osobowych winien zatroszczyć się o to, żeby do dokumentów nie miały dostępu nieupoważnione osoby. Powinien też wdrożyć procedury, które możliwie jak najbardziej zminimalizują ryzyko utraty, uszkodzenia danych lub ich kradzieży. Oprócz RODO, przedsiębiorcę obowiązuje rodzime prawo. Sprawę niszczenia dokładnie precyzuje z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. W treści ustawy znaleźć można informacje dotyczące tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na administratorze oraz jakie ewentualne kary będzie on musiał ponieść, jeśli zaniedba kwestię ochrony danych osobowych.

Jak zaplanować niszczenie dokumentów w Poznaniu?

Najważniejsza decyzją zawsze dotyczy tego, czy proces wykonać samodzielnie, czy z pomocą wyspecjalizowanej firmy. Pierwsze rozwiązanie ma swoich fanów, ale są nimi głównie bardzo małe lub wręcz jednoosobowe działalności. Jeśli taka firma ma niewielu klientów, może z powodzeniem poradzić sobie samodzielnie z dokumentacją. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy klientów przybywa. Oczywiście, z perspektywy rozwoju firmy jest to jak najbardziej pozytywna sprawa. Nie zmienia to jednak faktu, że bardziej zaawansowana działalność często wiąże się ze wzmożoną biurokracją oraz większą ilością dokumentów. Przedsiębiorstwa często nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z takimi działaniami jak:

  1. przechowywanie akt;
  2. archiwizacja;
  3. niszczenie dokumentów.

W tego typu sytuacjach z pomocą  przychodzą wyspecjalizowane firmy, które mają bogate doświadczenie w usługach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem dokumentacją.

Pliki dokumentów do zniszczenia

Bezpiecznie niszczenie dokumentów w Poznaniu – jak dbają o to specjaliści?

Skuteczne niszczenie dokumentacji tylko pozornie wydaje się prostą czynnością. W rzeczywistości należy taki proces zaplanować, uwzględniając kryteria bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujące prawo. Bez tego możemy mieć do czynienia z sytuacją, że przez nierozwagę, zaniedbania lub niewiedzę osób niszczących akta, może dojść do ujawnienia cennych informacji poza przedsiębiorstwo.

Wyzwaniem dla bezpieczeństwa, z którym borykają się firmy, decydujące się na samodzielne niszczenie akt, są pozostałości z niszczarki. Takie ścinki najczęściej lądują na śmietniku. Niestety znane są przypadki, kiedy osoba o nieczystych intencjach odzyskuje dane, cierpliwie łącząc ze sobą elementy takiej specyficznej układanki.

Niszczenie dokumentów Poznań – taka usługa w naszym wykonaniu nie sprowadza się jedynie do generowania ścinków, bo to klienci mogą zrobić samodzielnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pełna ochrona danych zawartych w dokumentacji wymaga bardziej zaawansowanych metod. Nasza utylizacja przebiega więc w taki sposób, że ryzyko odtworzenia informacji spada do zera. W efekcie każdy klient, który zgłasza się do nas po pomoc w przeprowadzeniu tego procesu może mieć pewność, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby zabezpieczyć posiadaną dokumentację oraz przestrzegać obowiązującego prawa krajowego i europejskiego.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica