Niszczenie Dokumentów Poznań - Niszczenie Dokumentacji Poznań

Poznań pod względem gospodarczym jest dość mocno zróżnicowany strukturalnie. Największe znaczenie, jak w innych większych miastach Polski, mają tu usługi (ponad 70 proc. wartości dodanej brutto). Podmioty gospodarcze, działające w stolicy wielkopolski, głównie skupiają się na działalności handlowej, produkcji przemysłowej i budowlanej oraz na działalności naukowej i technicznej. Poznań to atrakcyjne miasto również pod względem turystycznym. Będąc tam, warto poświęcić chwilę na zwiedzenie m.in. Starego Miasta, Ratusza, Ostrowa Tumskiego, barokowej Fary, Kolegium Jezuickiego i Palmiarni.

Poznański rynek oraz ratusz

Niszczenie dokumentów Poznań – co mówi o tym prawo?

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z przechowywaniem dokumentacji. Stanowi ona dowód, że przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wobec klienta, pracowników i odwrotnie. Aby zapanować nad zgromadzoną dokumentacją, przeprowadza się profesjonalną archiwizację, która ma na celu uporządkowanie wszystkich posiadanych akt zgodnie z określonymi kryteriami. Wyspecjalizowani usługodawcy są w stanie wspomóc przedsiębiorstwo w działaniach tego typu. Cykl życia dokumentacji nie kończ się jednak na tym etapie. Przychodzi czas, że akta trzeba zutylizować, bo są przedawnione.

Planując utylizację dokumentów w przedsiębiorstwie, warto wziąć pod uwagę zapisy RODO. Interpretację przepisów dobrze jest  rozpocząć od samego terminu „administrator danych osobowych”. Zgodnie z RODO jest to organ, podmiot lub jednostka organizacyjna, która podejmuje decyzje związane z celami i środkami przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami RODO administrator danych osobowych winien zatroszczyć się o to, żeby do dokumentów nie miały dostępu nieupoważnione osoby. Powinien też wdrożyć procedury, które możliwie jak najbardziej zminimalizują ryzyko utraty, uszkodzenia danych lub ich kradzieży. Oprócz RODO, przedsiębiorcę obowiązuje rodzime prawo. Sprawę niszczenia dokładnie precyzuje z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. W treści ustawy znaleźć można informacje dotyczące tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na administratorze oraz jakie ewentualne kary będzie on musiał ponieść, jeśli zaniedba kwestię ochrony danych osobowych.

Jak zaplanować niszczenie dokumentów w Poznaniu?

Najważniejsza decyzją zawsze dotyczy tego, czy proces wykonać samodzielnie, czy z pomocą wyspecjalizowanej firmy. Pierwsze rozwiązanie ma swoich fanów, ale są nimi głównie bardzo małe lub wręcz jednoosobowe działalności. Jeśli taka firma ma niewielu klientów, może z powodzeniem poradzić sobie samodzielnie z dokumentacją. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy klientów przybywa. Oczywiście, z perspektywy rozwoju firmy jest to jak najbardziej pozytywna sprawa. Nie zmienia to jednak faktu, że bardziej zaawansowana działalność często wiąże się ze wzmożoną biurokracją oraz większą ilością dokumentów. Przedsiębiorstwa często nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z takimi działaniami jak:

  1. przechowywanie akt;
  2. archiwizacja;
  3. niszczenie dokumentów.

W tego typu sytuacjach z pomocą  przychodzą wyspecjalizowane firmy, które mają bogate doświadczenie w usługach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem dokumentacją.

Pliki dokumentów do zniszczenia

Bezpiecznie niszczenie dokumentów w Poznaniu – jak dbają o to specjaliści?

Skuteczne niszczenie dokumentacji tylko pozornie wydaje się prostą czynnością. W rzeczywistości należy taki proces zaplanować, uwzględniając kryteria bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujące prawo. Bez tego możemy mieć do czynienia z sytuacją, że przez nierozwagę, zaniedbania lub niewiedzę osób niszczących akta, może dojść do ujawnienia cennych informacji poza przedsiębiorstwo.

Wyzwaniem dla bezpieczeństwa, z którym borykają się firmy, decydujące się na samodzielne niszczenie akt, są pozostałości z niszczarki. Takie ścinki najczęściej lądują na śmietniku. Niestety znane są przypadki, kiedy osoba o nieczystych intencjach odzyskuje dane, cierpliwie łącząc ze sobą elementy takiej specyficznej układanki.

Niszczenie dokumentów Poznań – taka usługa w naszym wykonaniu nie sprowadza się jedynie do generowania ścinków, bo to klienci mogą zrobić samodzielnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pełna ochrona danych zawartych w dokumentacji wymaga bardziej zaawansowanych metod. Nasza utylizacja przebiega więc w taki sposób, że ryzyko odtworzenia informacji spada do zera. W efekcie każdy klient, który zgłasza się do nas po pomoc w przeprowadzeniu tego procesu może mieć pewność, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby zabezpieczyć posiadaną dokumentację oraz przestrzegać obowiązującego prawa krajowego i europejskiego.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica