Niszczenie Dokumentów Tarnów

Tarnów to miasto w województwie małopolskim, będące centralnym ośrodkiem aglomeracji tarnowskiej. Dominuje tu przemysł chemiczny. Prężnie rozwijają się również zakłady związane z przemysłem elektromaszynowym. Przejeżdżając przez miasto, warto zwrócić uwagę na tarnowską, renesansową starówkę oraz skusić się na spacer takimi szlakami turystycznymi jak Szlak Galicyjski, „Sznur Bernardyński” czy Szlak Leliwitów Tarnowskich. Na terenie miasta działa m.in. zamiejscowy ośrodek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnowska Szkoła Wyższa oraz Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Dokument do zniszczenia

Jak niszczyć dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków i część z nich wynika wprost z przepisów prawnych. Określają one m.in. to, w jaki sposób postępować ze zgromadzoną, firmową dokumentacją. W konkretnych zapisach znaleźć można informacje dotyczące m.in. okresów przechowywania. Jeśli chodzi jednak o zapewnienie bezpieczeństwa danym, również ich ochronę podczas utylizacji, brakuje konkretnych, sztywnych wytycznych. Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie ocenić ryzyko, panujące w swojej firmie, a następnie wybrać metody postępowania, które je zniwelują. To skomplikowany proces, a błędy na tym polu mogą kosztować sporo.

Kary za nieprzestrzeganie RODO to często monstrualne kwoty. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy starają się tak zaplanować przetwarzanie danych, aby informacje nie były w żaden sposób narażone na upublicznienie. Warto pamiętać, że takie ryzyko dotyczy również utylizacji dokumentów.

Mimo szczerych chęci, wielu przedsiębiorców nie jest jednak w stanie wykreować w pełni bezpiecznych warunków do niszczenia dokumentów. Problemem może być brak właściwej infrastruktury. Zaawansowane instalacje to przeważnie wydatek, który przekracza możliwości finansowe firmy. Przedsiębiorstwo może też po prostu nie chcieć wydawać tak znacznych środków na czynność, która w żaden sposób nie przełoży się na wzrost firmy. Zlecenie niszczenia dokumentów wyspecjalizowanemu usługodawcy sprawia, że przedsiębiorca zyskuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.

Sposób na sprawdzone niszczenie dokumentów w Tarnowie

Wybór współpracy z profesjonalną firmą pozwala:

  • zabezpieczyć dokumentację przed wyciekiem

Nie należy zapominać o tym, że podczas niszczenia dokumentów pojawia się wiele okazji sprzyjających wycieku informacji. Specjaliści tak planują te działania, żeby całkowicie wykluczyć to ryzyko. Utylizacja odbywa się w świetnie zabezpieczonym obiekcie, do którego dostęp mają jedynie upoważnione osoby. Na ochronę danych wpływa również to, że z produktu niszczenia w żaden sposób nie da się doczytać informacji.

  • oszczędzić czas

Powierzenie tego zadania profesjonalistom sprawia, że przedsiębiorca praktycznie wcale nie musi spędzać czasu na organizowaniu i weryfikacji poprawności utylizacji. Może za to zająć się ważniejszymi sprawami, mającymi bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jego firmy.

Udana współpraca powinna przebiegać płynnie i sprawiać, że problem zgromadzonej przedawnionej dokumentacji zostanie jak najszybciej zażegnany. Przedsiębiorcy decydujący się na wsparcie Ekoakty mogą czuć się komfortowo z kilku powodów. Pierwszy wynika z faktu, że każdy etap realizacji usługi jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Przy odbiorze akt wystawiany jest oficjalny protokół. Po realizacji usługi tworzy się natomiast certyfikat, będący dowodem zniszczenia zawartości pojemników. Wielu klientów docenia również to, że mają możliwość uczestnictwa w procesie niszczenia lub, jeśli wyrażą taką chęć, mogą otrzymać kopię filmu z utylizacji. W efekcie usługobiorca zyskuje pewność, że ważny obowiązek bezpiecznej utylizacji dokumentów przekazano rzetelnemu, odpowiedzialnemu podmiotowi.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica