Niszczenie Dokumentów Kalisz

Kalisz charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką rozwoju. W mieście znajdziemy korzystną infrastrukturę techniczną. Odnotować można wzrost udziału sektora prywatnego w strukturze gospodarczej miasta. Będąc w Kaliszu, warto zwrócić uwagę na Główny Rynek i punkt widokowy w wieży ratuszowej, dawny pałac gubernatora, w którym obecnie mieści się Starostwo Powiatowe, basztę Dorotkę, najstarszy w mieście most kamienny na rzece Prośnie czy fabrykę fortepianów Fibigera.

Niszczenie dokumentów w Kaliszu

Nasze działania kierujemy do firm o różnej wielkości i o różnym profilu działalności. Na terenie Kalisza funkcjonuje niemało przedsiębiorstw, które mogłyby skorzystać na regularnej współpracy z profesjonalną firmą zajmującą się niszczeniem dokumentacji. Do najważniejszych zalet takiej usługi należy:

  1. dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych

Za administratora danych osobowych uznaje się organ, jednostkę lub podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W praktyce administratorem jest więc każda firma, bo nie da się prowadzić działalności i obsługiwać klientów bez gromadzenia i przetwarzania danych o nich. Zgodnie z zapisami RODO, takim przetwarzaniem jest również utylizacja dokumentów. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, zapobiegających ewentualnemu wyciekowi wrażliwych informacji. To ważne, bo zaniedbania na tym polu mogą słono kosztować przedsiębiorcę. Mowa nie tylko o grzywnach, które może nałożyć organ kontrolujący, ale również o ewentualnych stratach wizerunkowych i problemach z zaufaniem dotychczasowych i potencjalnych klientów.

Pliki dokumentów do zniszczenia

  1. wygoda i oszczędność czasu

Samodzielne niszczenie dokumentacji może być czasochłonnych zadaniem, zwłaszcza jeśli podejmuje się tego firma, mająca wielu klientów. Zdarza się, że konieczne jest oddelegowanie do tej czynności pracownika, który przez wiele dni będzie mógł się skupić jedynie na tym zadaniu. Nawet najnowocześniejsze niszczarki biurowe nie mogą równać się pod względem wydajności ze specjalistycznymi instalacjami do utylizacji. Ekoakta dysponuje trzema takimi rozwiązaniami, które w ciągu doby są w stanie zniszczyć nawet 120 ton dokumentacji.

Niszczenie dokumentów w Kaliszu – jak przeprowadzamy usługę?

Aby zapewnić dokumentacji naszych klientów pełną ochronę, wdrożyliśmy szereg procedur bezpieczeństwa. Dotyczą one wszystkich etapów;

Po odebraniu dokumentacji, zostaje ona niezwłocznie przewieziona do instalacji. Podczas takiej podróży akta są pod stałą kontrolą klienta, bo dzięki systemowi nawigacji, doskonale wie, gdzie aktualnie się znajdują. Gdy utylizacja zostanie przeprowadzona, generujemy oficjalne potwierdzenie zrealizowanej usługi, które trafia do klienta.

Zależy nam na tym, żeby firmy wybierały naszą usługę nie tylko z powodu bezpieczeństwa, ale też i z powodu wygody. Dopasowujemy się do każdego zleceniodawcy. Dojeżdżamy do jego siedziby (każdego roku nasze pojazdy przejeżdżają ok. 1 800 000 km). Oferujemy pomoc w opróżnianiu archiwów. W naszej ofercie uwzględniliśmy również możliwość obserwacji utylizowania akt. Przedstawiciele firmy mogą być obecni w trakcie niszczenia. Na życzenie tworzymy materiał wideo z utylizacji i dzielimy się nim z klientem. Nad każdym etapem czuwa dobrze wyszkolona ekipa Ekoakty. Nasi pracownicy doskonale znają procedury bezpieczeństwa i dbają o ochronę danych od odebrania akt, aż po ich ostateczną utylizację.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica