Przechowywanie Dokumentów Rzeszów

Rzeszów – miasto usytuowane w południowo-wschodniej części Polski, pełniące funkcję stolicy województwa podkarpackiego. Na jego terenie znajdą się jedynie dwie wyższe uczelnie państwowe (Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski), ale ofertę edukacyjna miasta poszerzają liczne uczelnie prywatne. To centrum naukowe regionu – funkcjonuje tu Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Miejscowość jest również istotnym ośrodkiem przemysłowym. W największej ilości wytwarza się tu sprzęt domowy; wysoki udział ma też produkcja maszynowa i spożywcza. Miasto słynie jednak z przemysłu lotniczego i farmaceutycznego.

Przechowywanie dokumentów a dane osobowe

Wraz z wejściem w życie RODO temat ochrony danych osobowych zyskał na popularności, co jest oczywiście bardzo pozytywnym zjawiskiem. Dzisiaj na ten tematy wiedzą więcej nie tylko firmy, ale też ich klienci. Ci drudzy mogą skorzystać np. z prawa do zapomnienia, a więc żądać, aby przedsiębiorstwo całkowicie przestało przetwarzać ich dane osobowe. RODO wpłynęło również na to, w jaki sposób postrzega się przechowywanie dokumentów.

W zapisach Rozporządzenia nie odnajdziemy jasnych informacji o tym, jakie meble do przechowywania należy zakupić. Aby wyposażyć firmę w optymalne rozwiązania, należy przeprowadzić analizę ryzyka. Ta dla każdej firmy kształtuje się nieco inaczej. W trakcie takich działań trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie czynności, w których wykorzystywane są dane osobowe, rozpoznać punkty najbardziej ryzykowne, a następnie wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Łatwo się domyślić, że jedną z takich czynności obarczonych ryzykiem jest przechowywanie dokumentów. Przedsiębiorca powinien wyznaczyć na akta miejsce, do którego nie będą miały dostępu osoby nieupoważnione do przetwarzania danych. Nie w każdej firmie jest to łatwe.

Przechowywanie dokumentów

Dlaczego warto zdecydować się na profesjonalne przechowywanie dokumentów?

Jednym z plusów wybrania takiej usługi jest możliwość skorzystania z archiwizacji. Przechowywanie dokumentów i archiwizacja akt to określenia, które czasem są stosowane zamiennie. To błąd. Przechowywać akta można bowiem w sposób chaotyczny, co zmniejsza wydajność pracowników, utrudnia zapanowanie nad fakturami i umowami oraz nie pozwala skutecznie przestrzegać okresów przechowywania. Archiwizacja to natomiast profesjonalne uporządkowanie akt. Stworzenie profesjonalnego archiwum:

  • Oszczędza czas

Nawet jeśli firma dysponuje ogromnym zbiorem dokumentów, ich dobre ułożenie gwarantuje, że poszukiwanie konkretnej faktury lub deklaracji podatkowej zawsze skończy się sukcesem. Obsługa takiego zbioru zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż próby okiełznania chaotyczne ułożonych akt.

  • Sprawia, że łatwiej jest przestrzegać obowiązującego prawa

Wcześniej wspomniane terminy przechowywania są bardzo istotne. Jeśli zbyt wcześnie zutylizujemy ważne akta, możemy mieć problemy natury prawnej. Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że niezgodne z przepisami jest też przechowywanie dokumentów przez zbyt długi okres. Profesjonalna archiwizacja, która często wykonuje się wraz z usługą przechowywania, sprawia, że przedsiębiorca bez trudu rozpozna, które z akt należy dalej przetrzymywać, a z których trzeba się pozbyć

Warto wspomnieć również o jednej kwestii. Ekoakta, oprócz przechowywania dokumentów, oferuje również usługi dodatkowe, takie jak utylizacja akt. Oznacza to, że klienci firmy współpracując z jednym podmiotem mogą zadbać o wszystkie etapy istnienia dokumentacji.

Przechowywanie dokumentów Rzeszów – profesjonalne zabezpieczenie dokumentacji

Dzięki temu, że nasza siedziba została wyposażona w nowoczesne zabezpieczenia, jesteśmy w stanie zapewnić Państwa dokumentom właściwą ochronę. Jest to możliwe dzięki zabezpieczeniom fizycznym, logicznym oraz świetnie przeszkolonej kadrze, znającej procedury bezpieczeństwa. Wybierając usługi Ekoakty, mają Państwo nieprzerwany dostęp do swoich dokumentów. W tym celu wystarczy skorzystać z naszej platformy.

Proponujemy usługi dla klientów z całego Rzeszowa:

Os. 1000-Lecia, Baranówka, Biała, Budziwój, Bzianka, Os. Dąbrowskiego, Drabinianka, Os. Franciszka Kotuli, Os. Generała Grota Roweckiego, Os. Generała Władysława Andersa, Os. Kmity, Os. Krakowska – Południe, Os. Króla Stanisława Augusta Matysówka, Miłocin, Os. Mieszka I, Os. Miłocin – św. Huberta, Nowe Miasto, Os. Paderewskiego, Os. Piastów, Pobitno, Przybyszówka, Os. Pułaskiego, Ruska Wieś, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Śródmieście, Wilkowyja, Wzgórza Staroniwskie, Zalesie, Załęże, Os. Zawiszy Czarnego, Zwięczyca

Archiwizowanie dokumentów Rzeszów – Archiwizacja dokumentów Rzeszów – Archiwizacja danych Rzeszów

Oprócz niszczenia skanowania i digitalizacji dokumentów posiadamy w ofercie również usługi archiwizacji dokumentów, a także usługę archiwizacji danych Rzeszów.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica