Niszczenie Dokumentów Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie leżą w województwie śląskim, nad rzeką Brynicą. To ważny ośrodek przemysłowy, będący częścią konurbacji górnośląskiej. Podmioty, prowadzące działalność w Siemianowicach Śląskich, działają głównie w branży przemysłowej, usługowej, budowlanej. Na terenie miasta zlokalizowane są liczne tereny sportowe i rekreacyjne. Podczas zwiedzania Siemianowic Śląskich dobrze będzie poświęcić czas na zobaczenie zespołu parkowo-pałacowego z XVII wieku oraz SCK Parku Tradycji.

Zniszczone dokumenty

Co oznacza bezpieczeństwo przy niszczeniu dokumentów?

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna jest ochrona firmowych danych. Te dotyczące klientów należy otoczyć szczególną troską. Obowiązki, jakie spoczywają na administratorze danych osobowych, precyzuje RODO. W zapisach znaleźć można również definicję przetwarzania danych osobowych. Za takie działania uznaje się m.in. niszczenie danych. Aby zadbać o bezpieczeństwo procesu, należy podczas niszczenia zabezpieczyć stanowisko przed nieupoważnionymi osobami. Konieczne jest też upewnienie się, czy produkt niszczenia (ścinki) są chronione. Niestety nad tą ostatnią kwestią przedsiębiorca przeważnie nie ma kontroli. Pomocne w kontekście ochrony danych osobowych okażą się profesjonalne usługi niszczenia akt. Problemy z tajnością danych to nie jedyna trudność, jaką na swojej drodze może napotkać przedsiębiorca. Masowe niszczenie akt to czasochłonne zadanie, zwłaszcza jeśli firmie udało zgromadzić się potężne zbiory dokumentacji.

Zalety zlecenia utylizacji dokumentów specjalistom – oferta dla klientów z Siemianowic Śląskich

  • bezpieczeństwo

Współpraca z EkoAktą sprawia, że wcześniej wspomniane problemy znikają. Utylizacja odbywa się w specjalnych obiektach. Są dobrze zabezpieczone, co pozwala całkowicie wykluczyć ryzyko, że przy niszczeniu akt obecna będzie nieupoważniona osoba. Bezpieczeństwo wynika też z tego, jaką formę ma produkt utylizacji. Dokumentacja klientów EkoAkty zostanie przetworzona w taki sposób, że odzyskanie danych staje się niemożliwe.

  • wygoda

Podmioty decydujące się powierzyć zadanie utylizacji profesjonalistom, nie muszą zmagać się z planowaniem, weryfikowaniem poprawności procesu czy stresem, że w razie pomyłki konsekwencje mogą być miażdżące. Załoga EkoAkty odbiera dokumentację i od tego momentu przedsiębiorca nie musi martwić się szczegółami procesu. Po zrealizowanym niszczeniu dostanie certyfikat potwierdzający wykonanie usługi.

  • elastyczność

EkoAkta dopasowuje się również do oczekiwań klientów, którzy chcą być nieco bardziej zaangażowani w proces utylizacji. Z myślą o nich powstała opcja mobilna. W specjalnym pojeździe, podstawionym pod siedzibę klienta, przeprowadza się pierwszy etap niszczenia, a kolejne działania odbywają się już standardowo – w obiekcie EkoAkty. Oprócz tego klienci z Siemianowic Śląskich mogą też zażyczyć sobie materiały wideo z utylizacji lub osobiście obserwować proces.

EkoAkta codziennie dzieli się swoim doświadczeniem i kwalifikacjami, proponując klientom kompleksowe usługi, związane z zarządzaniem firmową dokumentacją. Zachęcamy do poznania również innych elementów oferty. Oprócz niszczenia akt, firma proponuje również archiwizację, przechowywanie, skanowanie i digitalizację akt.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica