Niszczenie Dokumentów Nowy Sącz

Nowy Sącz jest największą miejscowością Beskidu Sądeckiego. Usytuowany jest w Małopolsce. Odbywają się tu takie cykliczne wydarzenia, jak Targi Stolarki Budowlanej i Targi Budownictwa. W Nowym Sączu działają przedsiębiorstwa z branży spożywczej, budowniczej, kolejowej, przemysłowej, górniczej oraz firmy z branży produktów technicznych i węglowych. Osoby odwiedzające Nowy Sącz zwracają uwagę na zabytkową Bazylikę kolegiacką św. Małgorzaty, mury obronne, Dom Gotycki oraz renesansowe kamienice.

Dokumenty do zniszczenia

Jak zadbać o procedury niszczenia dokumentów w firmie?

Ustalenie zasad niszczenia dokumentów czasem nie zachodzi płynnie. Nie zawsze jest to wina niedostatecznego doświadczenia, chociaż bywa, że ta kwestia utrudnia zorganizowanie procesu. W niektórych przypadkach trudności wynikają z bardziej prozaicznych powodów. W małych biurach czy w przestrzeniach typu open space nie da się przeprowadzić masowej utylizacji dokumentów, bez przeszkadzania innym pracownikom. Problemem jest też sprawność urządzeń niszczących. Nawet wydajne niszczarki będą potrzebowały poświęcenia im czasu, zwłaszcza jeśli firma dysponuje dużymi zbiorami przedawnionej dokumentacji. Największą bolączką przedsiębiorców jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa danym, zawartym w utylizowanych aktach.

Utylizacja akt a bezpieczeństwo – niszczenie dokumentów w Nowym Sączu

Wszystkie wyżej wspomniane problemy mogą negatywnie odbić się na poziomie ochrony danych osobowych. Brak odseparowanego stanowiska dla osoby niszczącej akta lub przeciągający się proces zwiększają ryzyko, że dostęp do danych zyska nieupoważniony podmiot. Zgodnie z zapisami RODO, w procesie niszczenia dokumentów mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Takie ujęcie problemu nie pozostawia żadnych wątpliwości – jeśli podczas utylizacji nastąpi wyciek informacji, firma nie dopełniła swoich obowiązków administratora danych osobowych. W konsekwencji przedsiębiorstwo może zostać obciążone karą grzywny i nigdy nie odzyskać zaufania klientów.

Dokumenty do zniszczenia

Ochrona danych osobowych w procesie profesjonalnego niszczenia dokumentów

EkoAkta od lat dokłada starań, żeby zabezpieczyć wszystkich swoich klientów przed wyżej opisaną sytuacją. W tym celu:

  • do niszczenia używa wydajnych, zaawansowanych instalacji

Takie urządzenie utylizuje papier oraz nośniki elektroniczne. Akta zostają przetworzone tak mocno, że nie istnieje opcja odzyskania z nich żadnych informacji.

  • dba o komfort klientów

Zleceniodawca może wybrać, jaką formę utylizacji preferuje. Oprócz standardowej utylizacji, która w całości odbywa się w obiekcie usługodawcy, istnieje również opcja niszczenia mobilnego. W takim wariancie pierwszy etap niszczenia odbywa się w specjalnie zaprojektowanym pojeździe, podstawionym pod siedzibę klienta.

  • precyzyjnie planuje każdy etap realizacji usługi

Sprawny odbiór akt, zabezpieczenie ich w specjalnych pojemnikach, przewiezienie dokumentacji do zewnętrznego obiektu, niezwłoczna utylizacja, generowanie potwierdzeń odbioru akt i certyfikatu przeprowadzonego niszczenia – do żadnego z tych etapów nie ma prawa wkraść się błąd. Dokładność, regularna weryfikacja poprawności procesu i świetna komunikacja z klientem sprawiają, że firmy z Nowego Sącza, zlecające niszczenie dokumentów, mogą czuć się pewnie.

Zaufanie profesjonalistom pozwala zdjąć z barków przedsiębiorcy obowiązek, który często jest kłopotliwy i czasochłonny. W efekcie podmioty działające w Nowym Sączu mogą zająć się czynnościami priorytetowymi dla kondycji przedsiębiorstwa.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica