Przechowywanie dokumentów Rybnik

Rybnik – miasto położone w południowej części kraju, będące jednym z ważniejszych ośrodków Rybnickiego Okręgu Węglowego. Z czasem charakter miejscowości uległ transformacji i można zaobserwować, jak na przestrzeni lat z górniczego ośrodka przemysłowego stopniowo zamienia się w istotny punkt kulturalny, edukacyjny i ekonomiczny tej części kraju. Zauważyć można również wzmożone zainteresowanie inwestorów, którzy dostrzegają znaczący potencjał Rybnika. Na korzyść miasta pod tym względem działa atrakcyjne położenie oraz rozwinięta sieć komunikacyjna.

Przechowywanie dokumentów Rybnik

Przechowywanie dokumentów firmowych to czynność, co do której można mieć sporo wątpliwości. Wynika to z faktu, że głośno mówi się o wadze zabezpieczeń fizycznych, logicznych oraz o ochronie danych osobowych, ale jednocześnie nie zostały sprecyzowane jasne zasady działania dla przedsiębiorstw. Obowiązujące prawo krajowe oraz RODO określają obowiązki firm, jednocześnie dając przedsiębiorcom dużą wolność w wyborze konkretnych rozwiązań. To oznacza, że konieczne jest samodzielne oszacowanie, na jakie zagrożenia jest narażona firmowa dokumentacja, a następnie wdrożenie zasad postępowania, które mają zapobiec przedostaniu się danych w niepowołane ręce.

Producenci mebli, powstałych z myślą o biurach, oferują szereg różnorodnych typów szaf, szafek i regałów. Dużą różnorodność znaleźć można też w ofercie alarmów i zabezpieczeń innego typu. Bardzo łatwo pogubić się wśród takiej mnogości opcji i zdecydować się na coś, co:

  • będzie inwestycją mieszczącą się w rozsądnych granicach dla danego przedsiębiorstwa;
  • rzeczywiście zapewni dokumentacji odpowiednią ochronę.

Przechowywanie dokumentów

Co jeszcze jest ważne w profesjonalnym przechowywaniu dokumentów?

Bezpieczeństwo to nie wszystko. Odpowiednie przechowywanie akt powinno ułatwiać również codzienną pracę zatrudnionych osób. Właśnie w tym celu archiwizuje się akta. Archiwizacja akt oznacza podział na kategorie, użycie odpowiednich oznaczeń, posegregowanie dokumentów oraz inne kroki, mają na celu zwiększenie funkcjonalności archiwum. Tego typu działania mają na celu zapobiec problemom, z którymi czasem mierzą się przedsiębiorstwa, przechowujące akta w chaotyczny sposób. Można do nich zaliczyć trudności ze znalezieniem danego dokumentu, zagubienie niektórych akt oraz utrudnienie realizacji obowiązków przez pracowników.

To ważne, aby bezpieczne przechowywanie dokumentów szło w parze z profesjonalną archiwizacją. Takie kompleksowe usługi oferuje Ekoakta. Nasi profesjonalni archiwiści dbają o to, żeby każdy dokument znajdował się we właściwym miejscu. Ważne jest dla nas również to, żeby nasi klienci mogli realnie odczuwać korzyści związane z dobrze skonstruowanym archiwum. U nas jest to możliwe dzięki portalowi działającemu 24/7 – za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do swoich akt o dowolnej porze.

Jak Ekoakta wspiera firmy z Rybnika?

Przede wszystkim staramy się indywidualnie dopasować do oczekiwań naszych usługobiorców. Ustalamy dogodny dla nich termin i oferujemy taki zakres pomocy, jakiego akurat potrzebują. Oprócz elastycznej oferty proponujemy świetne zaplecze – infrastrukturę przygotowaną do przechowywania różnych typów akt, zarówno tych tradycyjnych (papierowych), jak i informacji zapisanych na nośnikach danych.

Zależy nam na tym, żeby w naszej firmie pracowali jedynie profesjonaliści, dlatego każdy członek naszej ekipy przechodzi drobiazgowe szkolenie. W tak istotnej materii, jak ochrona danych nie ma miejsca na błędy, dlatego działamy zgodnie z określonymi zasadami. Procedury zostały zaplanowane w taki sposób, żeby całkowicie wykluczyć ryzyko zniszczenia akt oraz ryzyko nieuprawnionego dostępu do dokumentacji. W rezultacie nasi klienci mogą cieszyć się komfortem psychicznym, wynikającym z wiedzy, że ich akta są w dobrych rękach. Przedsiębiorca ma więc szansę skupić się w pełni na swoich obowiązkach i nie przejmować się ewentualnymi karami czy problemami z prawem.

Dzielnice Rybnika, które obsługujemy:

Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota – Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Maroko-Nowiny, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik – Północ, Smolna, Śródmieście, Stodoły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.