Przechowywanie dokumentów Bytom

Bytom to miasto górnośląskie o ponad 900-letniej tradycji. Jeszcze do niedawna był kojarzony jedynie z węglem i stalą. Gdy nadeszły przemiany gospodarcze, doszło do intensywnej restrukturyzacji górnictwa. Obecnie, w świadomości Polaków, Bytom kojarzy się nie tylko z przemysłem ciężkim, ale też z atrakcyjnymi warunkami dla inwestycji, na co wpłynęły m.in. dofinansowania z Unii Europejskiej. W mieście działa Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG). Znaleźć można tutaj też ośrodki edukacyjne w postaci liceów, szkół ponadgimnazjalnych i techników oraz rozwijające się instytucje kulturalne i ośrodki sportowe.

Przechowywanie dokumentów Bytom

Usługa przechowywania dokumentów to coś, co może wydać się atrakcyjnym rozwiązaniem dla bytomskich przedsiębiorców. Nie warto nie doceniać znaczenia prawidłowego przechowywania dokumentów dla działania firmy. Zaniedbania na tym polu w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do problemów z obowiązującym prawem. Każdy przedsiębiorca musi stosować się do okresów przechowywania akt; jeśli tego nie zrobi, może nie być w stanie przedstawić odpowiedniego dokumentu, wymaganego przez zewnętrzną instytucję. Bezpiecznie przechowywanie akt sprawia, że łatwiej jest okiełznać zgromadzone deklaracje, faktury i umowy. Aby móc wygodnie korzystać z takich zbiorów, warto zadbać o archiwizację. W tym celu wyróżnia się kategorie, które następnie się opisuje i przyporządkowuje się im właściwe oznaczenia.

Prawidłowa archiwizacja akt oraz przechowywanie dokumentacji w bezpiecznych warunkach sprawia, że:

  • procesy w firmie zachodzą szybciej

Powód jest prosty – pracownicy nie tracą czasu na szukanie akt, bo dysponują funkcjonalnym archiwum, pozwalającym w jedną chwilę odnaleźć dokument.

  •  łatwiej jest przestrzegać terminów przechowywania

Nawet przedsiębiorcy dysponujący bardzo obszernymi zbiorami za sprawą właściwie przeprowadzonej archiwizacji, doskonale orientują się w tym, które akta trzeba zutylizować, a które nadal przechowywać.

  •  dane osobowe są lepiej chronione

Gdy każdy dokument ma swoje miejsce, nie ma mowy o zagubieniu akt. Wdrożenie odpowiednich procedur ochronnych sprawia, że wykluczone zostaje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do dokumentów.

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów – na czym polega pomoc świadczona przez Ekoaktę?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że opracowanie procedur bezpieczeństwa, dopasowanych do konkretnej firmy, to wyczerpujące zadanie. Częstym problemem naszych klientów jest też brak miejsca na archiwum. Czasem przeszkodą są też koszty. Nowoczesna infrastruktura zabezpieczająca to niemały wydatek. Przedsiębiorstwa mogą albo nie dysponować wystarczającym budżetem, albo po prostu preferować inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na wzrost firmy.

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją. Zajmujemy się przechowywaniem zarówno dokumentacji tradycyjnej – papierowej, jak też danymi zapisanymi na nośnikach elektronicznych. Pomieszczenia, którymi dysponujemy, są dostosowane do potrzeb obydwu typów dokumentacji pod względem temperatury i wilgotności.

Przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych usług, priorytetowo traktują bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z akt i właśnie to staramy się zapewnić naszym klientom. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że Państwa akta są strzeżone i chronione zarówno przed czynnikiem ludzkim, jak i też przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. pożary. Zapewniamy nieprzerwany dostęp do archiwum za pośrednictwem naszej platformy online. Oprócz archiwizacji i przechowywania dokumentów, mogą liczyć Państwo również na bezpiecznie niszczenie akt. Taki proces sprawia, że odzyskanie informacji z produktu utylizacji staje się niemożliwe.

Jakie dzielnice Bytomia obsługujemy?

Bobrek, Dąbrowa Miejska, Górniki, Karb, Kolonia Zgorzelec, Łagiewniki, Miechowice, Os. gen. Jerzego Ziętka, Rozbark, Stolarzowice, Stroszek-Dąbrowa Miejska, Sucha Góra, Szombierki, Śródmieście

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica