Przechowywanie dokumentów Bytom

Bytom to miasto górnośląskie o ponad 900-letniej tradycji. Jeszcze do niedawna był kojarzony jedynie z węglem i stalą. Gdy nadeszły przemiany gospodarcze, doszło do intensywnej restrukturyzacji górnictwa. Obecnie, w świadomości Polaków, Bytom kojarzy się nie tylko z przemysłem ciężkim, ale też z atrakcyjnymi warunkami dla inwestycji, na co wpłynęły m.in. dofinansowania z Unii Europejskiej. W mieście działa Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG). Znaleźć można tutaj też ośrodki edukacyjne w postaci liceów, szkół ponadgimnazjalnych i techników oraz rozwijające się instytucje kulturalne i ośrodki sportowe.

Przechowywanie dokumentów Bytom

Usługa przechowywania dokumentów to coś, co może wydać się atrakcyjnym rozwiązaniem dla bytomskich przedsiębiorców. Nie warto nie doceniać znaczenia prawidłowego przechowywania dokumentów dla działania firmy. Zaniedbania na tym polu w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do problemów z obowiązującym prawem. Każdy przedsiębiorca musi stosować się do okresów przechowywania akt; jeśli tego nie zrobi, może nie być w stanie przedstawić odpowiedniego dokumentu, wymaganego przez zewnętrzną instytucję. Bezpiecznie przechowywanie akt sprawia, że łatwiej jest okiełznać zgromadzone deklaracje, faktury i umowy. Aby móc wygodnie korzystać z takich zbiorów, warto zadbać o archiwizację. W tym celu wyróżnia się kategorie, które następnie się opisuje i przyporządkowuje się im właściwe oznaczenia.

Prawidłowa archiwizacja akt oraz przechowywanie dokumentacji w bezpiecznych warunkach sprawia, że:

  • procesy w firmie zachodzą szybciej

Powód jest prosty – pracownicy nie tracą czasu na szukanie akt, bo dysponują funkcjonalnym archiwum, pozwalającym w jedną chwilę odnaleźć dokument.

  •  łatwiej jest przestrzegać terminów przechowywania

Nawet przedsiębiorcy dysponujący bardzo obszernymi zbiorami za sprawą właściwie przeprowadzonej archiwizacji, doskonale orientują się w tym, które akta trzeba zutylizować, a które nadal przechowywać.

  •  dane osobowe są lepiej chronione

Gdy każdy dokument ma swoje miejsce, nie ma mowy o zagubieniu akt. Wdrożenie odpowiednich procedur ochronnych sprawia, że wykluczone zostaje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do dokumentów.

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów – na czym polega pomoc świadczona przez Ekoaktę?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że opracowanie procedur bezpieczeństwa, dopasowanych do konkretnej firmy, to wyczerpujące zadanie. Częstym problemem naszych klientów jest też brak miejsca na archiwum. Czasem przeszkodą są też koszty. Nowoczesna infrastruktura zabezpieczająca to niemały wydatek. Przedsiębiorstwa mogą albo nie dysponować wystarczającym budżetem, albo po prostu preferować inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na wzrost firmy.

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją. Zajmujemy się przechowywaniem zarówno dokumentacji tradycyjnej – papierowej, jak też danymi zapisanymi na nośnikach elektronicznych. Pomieszczenia, którymi dysponujemy, są dostosowane do potrzeb obydwu typów dokumentacji pod względem temperatury i wilgotności.

Przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych usług, priorytetowo traktują bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z akt i właśnie to staramy się zapewnić naszym klientom. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że Państwa akta są strzeżone i chronione zarówno przed czynnikiem ludzkim, jak i też przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. pożary. Zapewniamy nieprzerwany dostęp do archiwum za pośrednictwem naszej platformy online. Oprócz archiwizacji i przechowywania dokumentów, mogą liczyć Państwo również na bezpiecznie niszczenie akt. Taki proces sprawia, że odzyskanie informacji z produktu utylizacji staje się niemożliwe.

Jakie dzielnice Bytomia obsługujemy?

Bobrek, Dąbrowa Miejska, Górniki, Karb, Kolonia Zgorzelec, Łagiewniki, Miechowice, Os. gen. Jerzego Ziętka, Rozbark, Stolarzowice, Stroszek-Dąbrowa Miejska, Sucha Góra, Szombierki, Śródmieście

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica