Niszczenie dokumentów Gdańsk - Niszczenie dokumentacji Gdańsk

Gdańsk charakteryzuje się wysokimi kwalifikacjami pracowników i relatywnie niskimi kosztami pracy. W efekcie stolica województwa pomorskiego uznawana jest za atrakcyjny ośrodek do lokowania inwestycji. To również ważny ośrodek akademicki – swoje siedziby mają tutaj m.in. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Turystów przyciąga oczywiście morze oraz takie atrakcje jak: Ratusz Główny Miasta, Złota Brama, Dwór Bractwa św. Jerzego, Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa czy wyspa Ołowianka.

Pomnik Neptuna w Gdańsku

Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby niszczenie dokumentów zachodziło bezpiecznie?

Problem zdezaktualizowanej dokumentacji, którą należy zniszczyć, dotyczy każdej firmy. Jednym ze sposobów na uporanie się z takimi aktami jest użycie firmowej niszczarki do dokumentów. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak tylko w przedsiębiorstwach, generujących małe ilości akt. W pozostałych przypadkach zdane się na biurowe urządzenie będzie wiązało się z zajmującą wiele godzin, a czasem wiele dni monotonną czynnością. W takich sytuacjach za korzystną alternatywę można uznać zdanie się na pomoc profesjonalnej firmy, zajmującej się niszczeniem dokumentów w Gdańsku.

W firmie EkoAkta codziennie staramy się dać naszym klientom pewność, że powierzone nam dokumenty i zawarte w nich informacje są w pełni bezpieczne. Profesjonalnie wykonana usługa to nie tylko podwyższone standardy bezpieczeństwa, ale też wygoda. Najlepiej, żeby te dwie kwestie łączyły się ze sobą, dając klientowi komfort psychiczny związany z ochroną informacji oraz z oszczędzonym czasem. Jest to możliwe, dzięki:

  1. wykorzystaniu systemu bezpiecznych pojemników

W zależności od preferencji klienta, do jego firmy dostarczone zostaną pojemniki o odpowiedniej pojemności. W takich kontenerach umieszcza się akta. W czynności mogą brać udział jedynie pracownicy klienta, jak i osoby z przedsiębiorstwa usługodawcy. Wszystkie szczegóły tego typu zostają ustalone w taki sposób, żeby klient mógł otrzymać dokładnie taką pomoc, jakiej potrzebuje. Pojemniki następnie zostają szczelnie zamknięte i przewiezione do punktu, w którym odbywa się niszczenie.

  1. możliwości mobilnego niszczenia dokumentów

Taki wariant polega na tym, że pod biuro klienta przyjeżdża specjalny samochód. Następnie pracownicy EkoAkty odbierają od klienta dokumenty przeznaczone do zniszczenia, a następnie przenoszą je do pojazdu. Przed zniszczeniem, dokumentacja zostaje szczegółowo opisana oraz zważona. W procesie mobilnego niszczenia akt zutylizować można od 100 do nawet 800 kg niepotrzebnych dokumentów. W pojeździe ma miejsce pierwszy etap niszczenia akt i w jego efekcie powstają ścinki. Drugi etap to wywóz ścinków do siedziby firmy. Tam poddaje się je dalszej utylizacji, która całkowicie eliminuje ryzyko odtworzenia danych. Klienci korzystający z tej usługi mogą wyznaczyć swoich przedstawicieli, którzy będą obserwować i nadzorować proces.

  1. ekspresowemu działaniu

Niszczenie dokumentów Gdańsk – sprawne wykonanie tej usługi sprawia, że przedsiębiorca nie musi poświęcać swojego czasu na ustalanie szczegółów oraz na to, żeby dopatrywać każdego etapu realizacji zlecenia. Nowoczesna utylizacja akt to więc nie tylko dokładność, precyzja i dbanie o bezpieczeństwo, ale też ekspresowe działanie. W efekcie klient w niedługim czasie od odebrania dokumentów przez usługodawcę, otrzymuje potwierdzenie wykonanej utylizacji.

Foldery z dokumentami do niszczenia

Niszczenie dokumentów Gdańsk – na co jeszcze mogą liczyć klienci firmy?

Podczas planowania działań związanych z danymi osobowymi, jedną z najważniejszych kwestii staje się bezpieczeństwo. RODO, chociaż obowiązuje już od dłuższego czasu, nadal jest na językach wszystkich i takie podejście jest całkowicie zrozumiałe – te przepisy wyznaczają standardy działania administratorom danych osobowych. Błędy lub niedopatrzenia związane z przetwarzaniem takich informacji mogą być ukarane ogromną grzywną.

Klienci korzystający z usługi polegającej na niszczeniu dokumentów w Gdańsku, mogą czuć spokój, bo takie działania realizowane są w oparciu o restrykcyjne normy. Mają one na celu wyeliminować ryzyko wydostania się danych na zewnątrz i tym samym uchronić klienta przed konsekwencjami, które za tym idą.

Rygorystyczne procedury sprawiają, że akta przeznaczone do zniszczenia są w odpowiednim stopniu zabezpieczone przed osobami trzecimi. Dodatkowo dokumenty niszczone są zgodnie z najwyższą, trzecią klasą tajności według normy DIN 66399. Wszystkie te kroki to realizacja spójnej strategii polegającej na maksymalnym wzmocnieniu ochrony wszystkich procesów zachodzących w naszych obiektach: przechowywania, archiwizacji i niszczenia.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.