Niszczenie Dokumentów Grudziądz

Grudziądz leży w województwie kujawsko-pomorskim. Na jego terenie funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Korzystne usytuowanie miasta (między istotnymi ośrodkami gospodarczymi regionu) pozytywnie wpływa na potencjał inwestycyjny regionu. Turystów zaciekawi Stare Miasto, charakteryzujące się średniowiecznym układem urbanistycznym, zabytkowe kamienice, oraz atrakcyjne budownictwo sakralne, takie jak np. zespoły poklasztorne benedyktynek i reformatów.

Dokumenty do zniszczenia

Jak zaplanować niszczenie dokumentów w Grudziądzu?

Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować i opiekować się klientami, musi gromadzić informacje o swoich odbiorcach. Jako administrator ma obowiązek strzec tych danych i zapewnić im właściwą ochronę. Niestety po drodze może napotkać problemy.

Dość powszechnym utrudnieniem jest brak wystarczającego miejsca. W małych biurach istotnym wyzwaniem może być wydzielenie stanowiska, które będzie we właściwy sposób oddzielone od klientów (oraz od innych pracowników, którym przeszkadzać może wielogodzinne działanie niszczarki). W tym miejscu należy zaznaczyć, że posługiwanie się biurowymi urządzeniami jest dość czasochłonne. Na rynku znaleźć można zaawansowane maszyny, ale nawet z ich pomocą zniszczenie bardzo dużych ilości akt będzie wymagało cierpliwości. Największym problemem jest jednak bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych powinien zatroszczyć się o bezpieczne środowisko, w którym wykonana będzie utylizacja, ale to jeszcze nie wszystko. Po zniszczeniu dokumentu, ryzyko wycieku informacji nie znika. Jeśli kartka została zniszczona w niszczarce, nadal istnieje szansa na to, że ktoś odtworzy informacje zawarte w aktach.

Te wszystkie kwestie sprawiają, że zaplanowanie utylizacji nie jest łatwym zadaniem i wiele przedsiębiorstw ma z tym problem. Skutecznym sposobem na uniknięcie wszystkich wcześniej wspomnianych trudności, jest zlecenie utylizacji profesjonalnej firmie, takiej jak Ekoakta.

Czym niszczenie dokumentów z profesjonalistami różni się od utylizacji przeprowadzonej we własnej siedzibie?

Najważniejsza różnica dotyczy poziomu bezpieczeństwa. Specjaliści są doskonale przygotowani do tego, żeby zapewnić dokumentacji właściwą ochronę. Obiekt, w którym znajduje się instalacja niszcząca, wyposażony jest w odpowiednie zabezpieczenia. Samo urządzenie służące do utylizacji jest natomiast na tyle skuteczne, że bez trudu upora się z dokumentami papierowymi, jak też i dyskami HDD. Co istotne w kontekście bezpieczeństwa, wszystkie nośniki danych zostają przetworzone tak mocno, że odzyskanie z nich danych staje się niemożliwe.

Zastosowanie procedur bezpieczeństwa jest istotne również we wcześniejszych etapach realizacji usługi, czyli jeszcze zanim dokumentacja trafi do instalacji niszczącej. Akta przewożone są w specjalnie oznaczonych pojemnikach, a za transport odpowiadają pojazdy wyposażone w GPS. Klient może liczyć również na takie oficjalne potwierdzenia jak:

  • potwierdzenie odebrania dokumentów;
  • certyfikat potwierdzający przeprowadzoną utylizację.

Nowoczesne podejście do niszczenia dokumentacji pozwala maksymalnie skrócić cały proces, w istotny sposób odciążyć przedsiębiorcę i jednocześnie zapewnić dokumentacji 100-procentowe bezpieczeństwo. W efekcie działanie firmy nie zostaje w żaden sposób utrudnione, a pracownicy i pracowniczki mogą spokojnie kontynuować swoją pracę.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica