Niszczenie Dokumentów Jaworzno

Jaworzno zlokalizowane jest w województwie śląskim. Dynamicznie rozwija się tu handel detaliczny oraz usługi gastronomiczne. Miasto charakteryzuje się atrakcyjnym połączeniem z pozostałymi rejonami kraju, bo znajduje się na przecięciu dróg krajowych, autostrady, oraz drogi wojewódzkiej. Miejscowość należy do Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

Dokumenty do zniszczenia

Przedawnione akta – jak uporać się z dokumentacją firmową?

Każda firma boryka się w pewnym stopniu z trudnościami związanymi z zarządzaniem firmowymi archiwami. Niestety w momencie, w którym akta się przedawniają, konieczność otaczania dokumentacji troską się nie kończy. Jest to moment, w którym szczególnie mocno należy zwrócić uwagę na to, czy akta są dobrze chronione. Nowoczesne metody, oferowane przez profesjonalistów, takich jak np. Ekoakta, pozwalają przedsiębiorcy bardzo szybko rozprawić się z problemem zalegających dokumentów. Ekipa firmy przyjeżdża w umówionym terminie, a następnie odbiera dokumenty od klienta. Od tego momentu odpowiedzialność za ochronę danych spoczywa na usługodawcy.

Żeby zapewnić dokumentacji właściwą ochronę, trzeba postępować sprawnie i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Rzetelni usługodawcy działający w tej branży mają jasno określone zasady, pozwalające im na precyzyjną opiekę nad dokumentacją klientów. Jedną z nich jest wykorzystywanie podczas procesu systemu bezpiecznych pojemników. Kontenery o różnej wielkości:

  • pozwalają sprawnie przetransportować dokumenty od klienta do instalacji niszczącej;
  • odpowiednio chronią zawartość;
  • są lekkie i mobilne;
  • można je ustawić w dowolnym miejscu firmy i regularnie zapełniać dokumentacją.

Nie da się zaplanować bezpiecznego niszczenia dokumentów, bez wzięcia pod uwagę tego, co będzie działo się z aktami po utylizacji. Zdecydowanie się na niszczenie dokumentów z profesjonalistami oznacza, że ze zniszczonych nośników (papier lub nośniki elektroniczne) nie będzie dało się w żaden sposób odzyskać danych.

Pomoc dla klientów z Jaworzna, czyli profesjonalne niszczenie dokumentów

Klienci z Jaworzna oraz z okolic mogą skorzystać z różnych typów usługi. Jednym z nich jest mobilne niszczenie dokumentów. W ramach tej usługi mobilna instalacja, znajdująca się w pojeździe, podstawiana jest pod siedzibę firmy. Przed zniszczeniem akta są opisywane w protokole. Tak stworzone ścinki następnie wędrują do dalszego przetworzenia w obiekcie usługodawcy.

Firmy mogą również zdecydować się na standardową opcję, czyli na odbiór zapełnionych pojemników. Obie opcje dają klientowi pewność, że niszczenie odbywa się w strzeżonym obiekcie, spełniającym wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Zarówno w mobilnej wersji usługi, jak też i w wariancie standardowym, klienci mogą skorzystać z możliwości uczestnictwa w procesie lub poprosić o kopię filmu z utylizacji.

Współpraca z profesjonalną firmą to jedyna tak pewna metoda, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu, wygodę oraz dająca gwarancję bezpieczeństwa. Zaletą nawiązania takiej relacji z usługodawcą jest również możliwość łatwego skorzystania z pozostałych przydatnych elementów oferty: archiwizacji dokumentów, przechowywania akt czy skanowania i digitalizacji.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2023 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica