Niszczenie Dokumentów Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki zlokalizowany jest w województwie łódzkim. W mieście prężnie rozwija się przemysł m.in. drzewny, meblarski, ceramiczno-budowlany, chemiczny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. W strukturze podmiotów gospodarczych, działających na terenie miasta, istotny udział mają średnie i małe przedsiębiorstwa. Na potencjał rejonu pozytywnie wpływa również fakt, że w okolicach działa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Osoby zwiedzające miejscowość, doceniają takie zabytki jak fabrykanckie wille, obiekty fabryki włókienniczej Moritza Piescha i budownictwo sakralne, m.in. Kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela i Kościół modrzewiowy pw. św. Marcina biskupa.

Dokumenty do zniszczenia

Jak zutylizować akta firmowe?

Obsługa dokumentacji, planowanie jej obiegu, porządkowanie akt i ich przechowywanie – przedsiębiorstwo musi zatroszczyć się o wszystkie te kroki, bo dzięki nim może sprawnie funkcjonować. Warto pamiętać, że właściwe niszczenie dokumentacji również można zaliczyć do ważnych czynności związanych z zarządzaniem aktami. Chociaż działania dotyczą umów, faktur, deklaracji przedawnionych i już niepotrzebnych, należy podejść do nich z najwyższą starannością. W takich dokumentach są zawarte informacje, które w nieupoważnionych rękach mogą stanowić niebezpieczeństwo dla przedsiębiorstwa. Należy pamiętać również o poufności danych, które powierzają firmie klienci i partnerzy biznesowi. Firma, będąc administratorem takich danych osobowych, musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim procesom, w których te dane biorą udział. Za przetwarzanie takich informacji można uznać również niszczenie dokumentów.

Samodzielna utylizacja może jednak powodować sporo trudności. Czasem problematyczną kwestią jest brak odpowiedniego sprzętu i miejsca. Aby masowo zutylizować akta, trzeba oddelegować do tej czynności osoby pracownicze, które przez pewien czas nie będą mogły realizować swoich standardowych obowiązków. Organizację procesu utrudnia dodatkowo niewystarczająco efektywny sprzęt. Jak łatwo się domyślić, w takich chaotycznych warunkach nie da się mówić o wysokim poziomie ochrony danych zawartych w dokumentacji. Przedsiębiorcy poszukują łatwego sposobu na to, żeby zdjąć ze swoich barków obowiązek precyzyjnej utylizacji, bo jest to zadanie czasochłonne i wymagające organizacyjnie. Do skorzystania z profesjonalnej pomocy w dużym stopniu składania również fakt, że nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Niszczenie dokumentów w Tomaszowie Mazowieckim – jakie korzyści przynosi współpraca ze specjalistami?

Powierzenie tego zadania specjalistom, to przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo. Taki stan jest możliwy do osiągnięcia dzięki:

  • nowoczesnej infrastrukturze

Pojazdy wyposażone w GPS, obiekty wyposażone w bariery fizyczne i logiczne oraz, co najważniejsze, skuteczna instalacja niszcząca, która radzi sobie z różnymi nośnikami danych – te wszystkie elementy składają się na sukces działań prowadzonych przez specjalistów.

  • sprawdzonym procedurom

Każdy etap realizacji zlecenia musi zachodzić sprawnie, bez niepotrzebnych opóźnień i problemów organizacyjnych. Doświadczona załoga doskonale wie, jak zadbać o to, żeby akta niezwłocznie trafiły do instalacji niszczącej. Świetnie orientuje się w procedurach bezpieczeństwa, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie najwyższej ochrony dokumentacji klientów.

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2022 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica