Przechowywanie Dokumentów Radom

Radom zlokalizowany jest w centralnej części kraju. To punkt o ważnym potencjale gospodarczym. Wynika to m.in. z jego usytuowania – na przecięciu istotnych szlaków komunikacyjnych. Ważnym czynnikiem jest również atrakcyjne skomunikowanymi z innymi ważnymi polskimi ośrodkami gospodarczymi. Jest czternastym pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce. Będąc w Radomiu, warto zwrócić uwagę na zabytkowy zamek Królewski, który powstał z inicjatywy Kazimierza Wielkiego oraz Rynek z Muzeum Sztuki Współczesnej, Kolegium Pijarów, Kościołem pod wezwaniem św. Wacława oraz Muzeum Jacka Malczewskiego.

Przechowywanie dokumentów Radom

Przedsiębiorca na co dzień musi skupiać się na szeregu zadań o różnych charakterze. Część z nich bezpośrednio decyduje o tym, jak rozwija się firma. Inne, takie jak np. przechowywanie dokumentów nie decyduje o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, ale są niezbędne, aby działało ono sprawnie oraz w ramach obowiązującego prawa. Chaos w dokumentacji może stać się źródłem problemów prawnych oraz sprawić, że firma będzie zmuszona zapłacić grzywnę. Do takich problematycznych sytuacji można zaliczyć przypadki, kiedy:

  • Przedsiębiorca zbyt szybko zutylizuje akta lub będzie przechowywał je zbyt długo

Obie sytuacje są niezgodne z prawem, bo firmę obowiązują określone terminy przechowywania. Różnią się w zależności od dokumentacji. To kluczowa wiedza, ale nie da się jej wykorzystać w praktyczny sposób, jeśli w aktach panuje chaos, bo dokumenty nie są właściwie przechowywane.

  • Przedsiębiorca nie zapewni odpowiedniej ochrony danym osobowym

Właściwie każda firma operuje w jakimś stopniu danymi osobowymi swoich klientów, co oznacza, że jest administratorem tych informacji. Z tą funkcją wiążą się określone obowiązki, m.in. takie zaplanowanie procesów w firmie, aby nie dopuścić do upublicznienia danych. Procesy te obejmują również przechowywanie dokumentów. Chaos i nieporządek oczywiście sprzyjają problemom z przestrzeganiem RODO.

 

Przechowywanie dokumentów

Jak przechowywać dokumenty?

RODO oraz krajowe zapisy dotyczące przechowywania akt nie precyzją, w jakie konkretne rozwiązania powinna zaopatrzyć się firma. Przedsiębiorstwo musi więc samodzielnie zaplanować takie zabezpieczenia, a to może być wymagające zadanie. Po drodze firma trafia nierzadko na tak prozaiczną przeszkodę, jak brak miejsca do przechowywania. Wraz z rozwojem działalności, zbiory akt się powiększają i czasem konieczne jest przeznaczanie coraz większych przestrzeni pod archiwum.

Przeszkodą mogą być również inwestycje w nowoczesną infrastrukturę zabezpieczającą. Jest ona kosztowna, a w niektórych przypadkach trudno ją wdrożyć, np. z powodu cech konstrukcyjnych budynków. To zrozumiałe, że przedsiębiorstwa mogą nie chcieć lub zwyczajnie nie być w stanie podejmować tak dużych inwestycji na zabezpieczenia.

Jak przechowywaniem dokumentów zajmuje się Ekoakta?

Lata doświadczeń pozwoliły nam opracować optymalne procedury bezpieczeństwa. Wiemy, na jakie kwestie zwrócić uwagę. Zatrudniamy doskonale przeszkoloną kadrę oraz dysponujemy nowoczesną infrastrukturą.

Wszystkie te czynniki pozwalają nam wykreować środowisko idealnie dopasowane do potrzeb Państwa dokumentacji. Dotyczy to nie tylko zabezpieczeń, chociaż nowoczesna technologia, którą wykorzystujemy, jest w naszej działalności szalenie ważna. Na uwagę zasługuje również to, jakie warunki panują w poszczególnych pomieszczeniach. Są one dostosowane do przechowywanych nośników, co wydłuża ich żywotność. Oprócz profesjonalnego przechowywania dokumentów, oferujemy również takie usługi jak archiwizowanie akt oraz ich utylizację.

W jakich częściach Radomia działamy?

Os. Akademickie, Borki, Brzustówka, Długojów, Długojów Górny, Dzierzków, Firlej, Glinice, Godów, Gołębiów, Gołębiów I, Gołębiów II, Halinów, Huta Józefowska, Idalin, Janiszpol, Jeżowa Wola, Józefów, Kaptur, Kierzków, Koniówka, Kończyce, Kozia Góra, Krychnowice, Krzewień, Malczew, Malenice, Miasto Kazimierzowskie, Michałów, Mleczna, Młodzianów, Młynek Janiszewski, osiedle Nad Potokiem, Nowa Wola Gołębiowska, Nowiny, Malczewskie, Obozisko, Planty, Południe, Potkanów, Prędocinek, Pruszaków, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Stara Wola Gołębiowska, Stare Miasto, Śródmieście, Ustronie, Wacyn, Wielogóra, Wincentów, Wośniki, Wólka Klwatecka, osiedle XV-lecia, Zamłynie, Żakowice

Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów
801 013 015
Zadaj pytanie wypełniając formularz
Zamów online

Obsługa dokumentów - dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych itp.

Prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników, jesteśmy zobligowani do przechowywania dokumentacji, która jest dowodem na wywiązywanie się przez nas z obowiązków pracodawcy ...

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych, kadrowych, podatkowych

Archiwizacja dokumentów księgowych Prowadzona w firmie dokumentacja powinna być kompletowana, klasyfikowana i przechowywana przez okres wyznaczonymi przepisami prawnymi. Ważne jest przykładanie ...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentów niejawnych

Klasyfikacja dokumentacji niejawnej Zacznijmy najpierw od samego pojęcia informacji niejawnych. Pod tą definicją rozumiemy informacje, dane, materiały, których ujawnienie mogłoby spowodować za...

Archiwizacja, przechowywanie, niszczenie dokumentacji medycznej

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej możemy także podzielić wedle przeznaczenia. I tak będzie to: dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna (dotycząca konkretnego pacjenta, i...

Optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa procesu obiegu dokumentów

Wraz z upływem czasu i rozwojem każdej firmy gwałtowanie wzrasta ilość papierowych czy elektronicznych dokumentów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na szybki i nieprzerwany dostęp do tych ...

Optymalizacja kosztów procesu obiegu dokumentów

Jak wskazuje wiele badań, outsourcing archiwizowania, skanowania i niszczenia dokumentów, a także powierzenie zarządzania korespondencją wyspecjalizowanej firmie przekłada się na kilkudziesięc...

Digitalizacja dokumentów od A do Z - korzyści z wprowadzenia elektronicznego archiwum

Powszechnym problemem współczesnych firm jest stale rosnąca ilość danych biznesowych. Dokumentów papierowych nie ubywa, lecz przybywa, a teczki i segregatory wypełniają coraz większą przestr...

Kancelaria pocztowa ważniejsza niż myślisz, czyli dlaczego warto profesjonalnie zarządzać korespondencją

Tempo i sprawność przekazywania informacji odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Niedogodności i opóźnienia w tym obszarze mogą zakłócić płynność finansową przedsiębiorstwa, utrudnia...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

Ekoakta.pl - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2022 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica